Archives - Sierpień 2015

28
Sie

Obwieszczenie Wójta Gminy Dzwola

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: przebudowa drogi powiatowej Krzemień – Chrzanów – Goraj OBWIESZCZENIE