Archives - Październik 2015

26
Paź

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przebudowa mostu na rzece Biała Łada

w miejscowości Malinie w ciągu drogi powiatowej nr 2810L Krzemień–Chrzanów–Goraj w km 14+935 wraz z przebudową dojazdów do mostu obwieszczenie

20
Paź

Zarządzenie Nr 37/15

Wójta Gminy Chrzanów z dnia 19 października  2015 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych rocznego programu współpracy Gminy Chrzanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016r. Treść w pliku pdf

5
Paź

Postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:

przebudowa drogi powiatowej Krzemień – Chrzanów – Goraj WÓJT GMINY DZWOLA Obwieszczenie