Archives - Marzec 2016

29
Mar

Bezpłatnie usuń azbest ze swojej posesji! 2016

Skorzystaj ze Szwajcarskiego Projektu Usuwania Azbestu. W dniach od 18 do 29 kwietnia 2016 roku przeprowadzony zostanie dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie usunięcia azbestu z posesji w 2016 roku dzięki realizowanemu na terenie województwa lubelskiego projektowi pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i… Continue Reading Bezpłatnie usuń azbest ze swojej posesji! 2016

29
Mar

Komunikat Wójta Gminy Chrzanów o stratach w oziminach !

W związku z szacowaniem przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkód powstałych w uprawach ozimych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne , Wójt Gminy Chrzanów zwraca się z prośbą do rolników posiadających grunty na terenie gminy Chrzanów, o zgłaszanie powierzchni oraz wstępnie szacowanej wielkości strat w gospodarstwie. W przypadku szkód w uprawach ozimych spowodowanych przez niekorzystne… Continue Reading Komunikat Wójta Gminy Chrzanów o stratach w oziminach !

18
Mar

Rodzina 500+

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195), wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od dnia 01 kwietnia 2016 r. W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHRZANOWIE, Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne… Continue Reading Rodzina 500+

10
Mar

Informacja ARiMR nt. „Modernizacji gospodarstw rolnych” 2016

Krajowa Rada Izb Rolniczych Informacja ARiMR dotycząca ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW na lata 2014-2020 w celu wykorzystania i rozpowszechnienia.

2
Mar

Ogłoszenie z dnia 24 lutego 2016 r

Wójt Gminy Chrzanów podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 782), informuję, że wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, na mocy Uchwały Nr XI/37/15  Rady Gminy  Chrzanów z… Continue Reading Ogłoszenie z dnia 24 lutego 2016 r

1
Mar

Informacja dotycząca spotkań dla beneficjentów PROW 2014-2020

Agata Spóz LGD „Leśny Krąg” Informacja dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków na operacje w zakresie podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej. Informacja dla osoby zainteresowanych środkami w ramach projektów grantowych