Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych

23
Wrz

Urząd Gminy w Chrzanowie zawiadamia mieszkańców, że w dniu
26 września 2016 r. (poniedziałek) przeprowadzony będzie odbiór następujących odpadów:

  • przeterminowane leki,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe (w szczególności łóżka, materace, pierzyny, wózki dziecięce, deski, stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.),
  • odpady niebezpieczne takie jak: przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach, lampy rtęciowe,
  • zużyte baterie i zużyte akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny)
  • zużyte opony (do średnicy 1,2 m), zaś większe opony będą odbierane tylko wtedy, gdy będą przecięte.

Odpady te prosimy wystawiać w te same miejsca, z których odbierane są odpady w trybie comiesięcznym.