Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” serdecznie zaprasza przedsiębiorców oraz osoby planujące podjęcie działalności gospodarczej

16
Lis

barlk1116na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Leśny Krąg”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla beneficjentów

 Urząd Gminy w Chrzanowie

Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów

25 listopada 2016r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”, ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski,
tel/fax: 15 8722 652,  NIP: 862-159-67-43, Regon: 060139286

PBS w Janowie Lubelskim, nr konta: 12 9410 0000 2001 1017 9054 0001

Godzina Program
9.00 – 9.30 Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Leśny Krąg” – cele i główne założenia.
9.30-11.00 Warunki otrzymania wsparcia w ramach PROW na lata 2014-2020
(poddziałanie 19.2)

·         podstawy prawne

·         zakres wsparcia

·         formy pomocy

·         beneficjenci

·         warunki kwalifikowalności

·         koszty kwalifikowane

·         obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie

Procedura przeprowadzania naborów i oceny wniosków

·         harmonogram planowanych naborów,

·         formularze wniosków o przyznanie pomocy, biznesplan

·         wymagania formalne,

·         zgodność z LSR,

·         ocena według kryteriów wyboru operacji