Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od 14.10.2016 r. do 13.10.2017 r. dla dzieci

21
Lis

Uprzejmie informujemy, że Pan Adam Sekściński – Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystosował list do Rolników, w którym informuje, że każde dziecko poniżej 16roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od 14.10.2016 r. do 13.10.2017 r.

listpz