Kurs w ramach projektu “Szkolenie+staż=praca” grudzień 2016 roku