Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2017

4
Sty

Firmy zajmujące się odbiorem odpadów:
EKO – KRAS Sp. z o.o.
Ul. Marii Konopnickiej 27D
23-204 Kraśnik
Tel. 500 140 910, 500 140 875
e-mail: eko-kras@wp.pl

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku z terenu Gminy Chrzanów

hwodch2017