Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w 2017