Informacja o zużytych opryskiwaczach 2017

3
Lut

sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania, należy zgłosić do WIORiN w Lublinie

Zgłoszenie opryskiwacza można dokonać: pocztą, faksem, drogą elektroniczną na adres e-mail: o-bilgoraj@piorin.gov.pl   lub bezpośrednio

w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Biłgoraju

Pl. Wolności 8, 23-400 Biłgoraj

tel/fax 84 686-27-44

 Wzór zgłoszenia dostępny na stronie www.piorin.gov.pl/lublin.

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddania tego sprzętu badaniom technicznym w celu potwierdzenia sprawności technicznej zgodnie
z art. 76. ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin                    (Dz. U. z 2017 r. poz. 50) podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł.

Zgłaszając sprzedaż, zezłomowanie lub wycofanie z użytkowania opryskiwacza unikniesz kontroli w tym zakresie.

Oświadczenie opryskiwacze