„OBSŁUGA KAS FISKALNYCH” maj 2017

8
Maj
Szkolenie trwa 16 godzin i obejmuje m.in.:
  • Zapoznanie z podstawowymi pojęciami fiskalnymi oraz przepisami prawnymi dotyczącymi obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego.
  • Różne typy kas fiskalnych.
  • Przygotowanie kas do rejestracji sprzedaży.

DNIA 11-12 MAJA 2017 R., godz. 11:00-19:00

Zajęcia poprowadzi wykwalifikowana kadra

ZAPISY JUŻ TRWAJĄ!!!

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnicy otrzymają zaświadczenia
o ukończeniu kursu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia MEiN z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

 Informacje i zapisy w:

Oddział Fundacji w Janowie Lubelskim,
ul. Zamoyskiego 52

 Tel: 15 871 75 36, e-mail: fil@lfr.lublin.pl