OBSŁUGA KAS FISKALNYCH 10 czerwca 2017

25
Maj

DNIA 10-11 CZERWCA 2017 r.
godz. 9:00-17:00

Szkolenie trwa 16 godzin i obejmuje m.in.:
  • Zapoznanie z podstawowymi pojęciami fiskalnymi

oraz przepisami prawnymi dotyczącymi obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego

  • Różne typy kas fiskalnych
  • Przygotowanie kas do rejestracji sprzedaży

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia MEiN z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Fundacja Inicjatyw Lokalnych
Oddział w Janowie Lubelskim

  1. Zamoyskiego 52

      tel: 15 871 75 36, e-mail: fil@lfr.lublin.pl

ZAPISY JUŻ TRWAJĄ!
ZAPRASZAMY!!