Załóż swój biznes z nami! 29 maja 2017

29
Maj

Fundacja Aktywności Obywatelskiej  w partnerstwie z Inspires Sp. z o.o. realizuje projekt „Biznes w zasięgu ręki!” który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osoby zgłaszające się do projektu mają szansę na otrzymanie:

 • dotacji w wysokości max. 23 398,68 złoraz
 • wsparcia pomostowego przez 12 m-cy w wysokości średnio 1125 zł/m-c, w sumie max. 13500 zł.

Obszarem realizacji jest teren województwa lubelskiego.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w województwie lubelskim przez założenie i funkcjonowanie 40 działalności gospodarczych przez 40 osób (22 kobiet i 18 mężczyzn) oraz powstanie min. 48 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego do 31.08.2018 r. poprzez udział w kompleksowym i komplementarnym wsparciu w zakresie: wsparcia szkoleniowo-doradczego, wsparcia w postaci bezzwrotnej dotacji i wsparcia pomostowego.

Zapraszamy:

Kobiety i mężczyzn zamieszkujących województwo lubelskie, powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy , należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby w wieku 50+
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby odchodzące z rolnictwa, planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Jeśli masz wątpliwości czy możesz otrzymać dotację ZADZWOŃ – 81 532 25 52 lub 789 354 155

REKRUTACJA TRWA! Składanie formularzy rekrutacyjnych od 12.05.17 do 18.05.17r. Formularz zgłoszeniowy do pobrania oraz więcej informacji o projekcie: www.fao.org.pl   

Kto NIE może wziąć udziału w projekcie:

 • Osoby pracujące
 • Osoby, które nie ukończyły 30 roku życia
 • Osoby, które posiadają (lub posiadały) zarejestrowaną działalność gospodarczą w ostatnich 12 miesiącach (wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej KRS)
 • Osoby, które planują prowadzenie działalności gospodarczej w sektorach wyłączonych, o których mowa w art.1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013
 • Osoby, które korzystają równolegle z innych środków publicznych
 • Osoby, które są ubezpieczone w KRUS i posiadają gospodarstwo rolne pow. 2 ha