Archives - Czerwiec 2017

29
Cze

ASF – Państwowa Inspekcja Wenerytaryjna – 29.06.2017

28
Cze

IX edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” 2017

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach: Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;… Continue Reading IX edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” 2017

28
Cze

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do dzieci wiejskich oraz ich rodziców 2017

27
Cze

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 27.06.2017

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) Wójt Gminy Chrzanów zawiadamia, że od 1 lipca 2017 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:   Liczba osób w gospodarstwie domowym 1 osoba… Continue Reading ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 27.06.2017

27
Cze

Zmiana terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chrzanów od 1 lipca 2017 roku

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/130/2017 Rady Gminy Chrzanów z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub.  z 2017 roku, poz. 2462) właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania  z dołu w następujących terminach: 1)  do 15 marca… Continue Reading Zmiana terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chrzanów od 1 lipca 2017 roku

27
Cze

Twój Biznes-Twój Sukces – 27.06.2017

23
Cze

Powiatowe Zawody Strażackie 2017

21
Cze

„Era młodych zawodowców” kurs – lipiec

5
Cze

Uroczystość na Porytowym Wzgórzu 2017