Zmiana terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chrzanów od 1 lipca 2017 roku

27
Cze

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/130/2017 Rady Gminy Chrzanów z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub.  z 2017 roku, poz. 2462) właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania  z dołu w następujących terminach:

1)  do 15 marca za I kwartał, tj. za miesiąc styczeń, luty, marzec;

2)  do 15 czerwca za II kwartał, tj. za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec;

3)  do 15 września za III kwartał, tj. za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień;

4)  do 15 grudnia za IV kwartał, tj. za miesiąc październik, listopad, grudzień.