List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do dzieci wiejskich oraz ich rodziców 2017