Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Chrzanów od 1 lipca 2017 r.