Fryzjer z egz. czeladniczym sierpień 2017

16
Sie

BEZPŁATNE SZKOLENIE ze stażem
dla osób w wieku 15-29 lat
dające uprawnienia do wykonywania zawodu

dla mieszkańców  Województwa Lubelskiego,
nie uczących się, pozostających bez zatrudnienia,
w tym długotrwale bezrobotnych, zwłaszcza posiadąjących orzeczenie o niepełnosprawnosci,
dla wszystkich chcących zdobyć nowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W PROJEKCIE!
ZAPISY JUŻ TRWAJĄ!

Informacje i zapisy:
FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH
Oddział w Janowie Lubelskim,
ul. Zamoyskiego 52, tel. 15/ 87-17-536

Projekt „Era młodych zawodowców” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego