“Elektryk z uprawnieniami SEP na eksploatację urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV” 17 sierpnia 2017

17
Sie

Fundacja Inicjatyw Lokalnych

zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się  Janowie Lubelskim w dniach 11-15  września br.

Ramowy program szkolenia:

  1. Podstawy elektrotechniki
  2. Zasady budowy, działania oraz warunki technicznej obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznej
  3. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV
  4. Organizacja i wykonywanie prac przy urządzeniach elektroenergetycznych
  5. BHP i ochrona przeciwpożarowa
  6. Udzielanie pomocy przedmedycznej
Celem kursu jest:
  • Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie elektryka
  • Przygotowanie do zdania egzaminu celem uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego „E” w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV.

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu państwowego przeprowadzonego przez Komisję kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa URE ze Stowarzyszenia Polskich Energetyków uczestnik szkolenia uzyska świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) w grupie I.

Termin szkolenia: 11-15 września 2017 r. (poniedziałek – piątek)

Miejsce: Janów Lubelski, Fundacja Inicjatyw Lokalnych, ul. Zamoyskiego 52

Koszt kursu brutto /w tym materiały szkoleniowe, koszty egzaminu, ubezpieczenie NNW, poczęstunek kawowy/ na uprawnienia elektryczne: 600 złotych

                                                                                                                                                                                                                                              Aktualizacja uprawnień  – 300 złotych

 Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i do wzięcia udziału w organizowanym przez nas szkoleniu!

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 8 września 2017 r. do godz. 15:00

Szczegółowe informacje i zapisy:

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Kształcenia

w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 52

tel.: 15 871 75 36

e-mail: janowlubelski@lfr.lublin.pl