BEZPŁATNE SZKOLENIA z 4-miesięcznym stażem (wrzesień 2017)

5
Wrz

dla osób w wieku 15-29 lat
dające uprawnienia
do wykonywania zawodu

ZWŁASZCZA POSIADAJĄCYCH
ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNO
ŚCI,

mieszkańców Województwa Lubelskiego, nie uczących się, pozostających bez zatrudnienia, w tym długotrwale bezrobotnych, dla wszystkich chcących zdobyć nowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe

  • Magazynier z obsługą wózka widłowego, kasy fiskalnej oraz komputerowych programów magazynowych z egzaminem UDT /wrzesień-październik/
  • Operator wózka jezdniowego z egzaminem UDT /październik-listopad/
  • Kucharz z egz. czeladniczym /listopad-grudzień/

Zapraszamy do udziału w Projekcie!

Informacje i zapisy: FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH
Oddział w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 52, tel. 15/ 87-17-536