Bioasekuracja HPAI związana z jesienną migracją ptaków.

5
Wrz

W związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym, kiedy następuje bardzo duża i liczna migracja dzikich ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim przypomina o konieczności podjęcia działań mających na celu przygotowanie gospodarstw utrzymujących drób domowy do zabezpieczenia przed ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków.

Grypa ptaków jest chorobą występującą u ptactwa dzikiego oraz domowego. Chociaż dzikie ptactwo wodne rzadko wykazuje oznaki choroby, to często przenosi wirus grypy do środowiska. Wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwie utrzymującym drób skutkuje wdrożeniem szeregu procedur mających na celu zwalczenie tej jednostki chorobowej, a także generuje bardzo wysokie koszty oraz ograniczenia w handlu produktami pochodzenia zwierzęcego.

Jak pokazują doświadczenia zebrane w trakcie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków, najlepszą i jednocześnie najtańszą w wymiarze globalnym metodą zabezpieczenia gospodarstw jest właściwa prewencja poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji.
W ramach podejmowanych działań hodowcy drobiu, stosownie do specyfiki gospodarstwa powinni już teraz pomyśleć o:

  • zabezpieczeniu słomy, która będzie wykorzystywana
    w chowie ściółkowym przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywanie w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszenie itp.)
  • regularnym przeglądzie wszelkich połączeń i rur (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków
  • eliminacja wszelkich możliwych do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych
  • w miarę możliwości powstrzymaniu się od tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstw (np. oczka wodne) oraz oz zabezpieczeniu istniejących przed dostępem dzikiego ptactwa”
  • powstrzymaniu się od dokarmiania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw (karmniki)
  • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdujące się drzewa owocowe, jak najczęstszym usuwaniu opadłych owoców.

Ponadto w przypadku gdy do gospodarstwa maja dostęp osoby polujące na dzikie ptactwo należy je uświadomić aby wszelka obróbka upolowanych zwierząt odbywała się w bezpiecznej odległości od zabudowań hodowlanych a sprzęt i odzież zostały poddane właściwym zabiegom higienicznym.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Janowie Lubelskim:

Bialska 98, 23-300 Janów Lubelski tel.:  (15) 872-30-32,  fax: (15) 872-30-32,

e-mail: janowlub.piw@wetgiw.gov.pl,  www.piwjanowlub.e-bip.org.pl