Obchody 78 rocznicy Zakończenia Działań Obronnych Grupy płk. Zieleniewskiego 2017