Badanie sadów według gatunków i odmian w wylosowanych gospodarstwach rolnych – listopad 2017