„KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH FIRM” LISTOPAD – GRUDZIEŃ

6
Lis

FUNDACJA  INICJATYW  LOKALNYCH 

    Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim

  1. Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski, tel./fax: 15 871 75 36
Ogłasza nabór na szkolenie:

„KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH FIRM”

Szkolenie trwa 80 godzin i obejmuje m.in.:

 Prawo gospodarcze i prawo pracy.

  • Podatek dochodowy CIT I PIT.
  • Wybrane zagadnienia z zakresu wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  • Podstawy rachunkowości.
  • Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów.
  • Księga przychodów i rozchodów.
  • Uproszczenia w ewidencji księgowej małych firm.
  • Sprawozdawczość finansowa i podatkowa.
  • Obsługa komputerowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych.

Termin: LISTOPAD – GRUDZIEŃ

Zajęcia będą się odbywały 2-3 razy w tygodniu
w godzinach popołudniowych

Cena szkolenia: 690 zł (zawiera podatek VAT)

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz.622).

Zapisy już trwają! Zapraszamy!

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Kształcenia
w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 52, tel. 15/ 871 75 36