Soboty z JPK_VAT w Urzędzie Skarbowym w Janowie Lubelskim 16 luty 2018

16
Lut

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Janowie Lubelskim organizuje specjalne dyżury dla podatników zobowiązanych do przekazywania JPK_VAT.

Dyżury odbędą się w dniach:

– 17 lutego 2018 r. (sobota) w godz. 9.00-13.00

– 24 lutego 2018 r. (sobota) w godz. 9.00-13.00

Pracownicy pełniący dyżur będą udzielać wszelkich informacji potrzebnych do prawidłowego przygotowania i terminowego przesłania JPK_VAT oraz potwierdzać Profil Zaufany (eGO).

Dodatkowo będzie można złożyć zeznanie roczne PIT oraz uzyskać niezbędne informacje w zakresie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r.

*****

ZAPRASZAMY !