Informacja o zgłoszeniach kandydatów na funkcję urzędników wyborczych na terenie działalności Delegatury KBW w Zamościu

20
Lut

Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędników wyborczych na terenie działalności Delegatury KBW w Zamościu

CHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego

Wyciąg- z ustawy z dnia 5 stycznia 20011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138)