Informacja Dyrektora Delegatury Krajowej o liczbie urzędników wyborczych 22 luty 2018