„Tradycje Wielkanocne” – konkurs powiatowy 23 luty 2018

23
Lut

„Tradycje wielkanocne”

VI powiatowy konkurs na pisankę i plastykę obrzędową związaną z okresem świąt wielkanocnych

Organizatorem Konkursu jest Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim i Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Janowskiego. Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych twórców ludowych oraz instytucji kultury i oświaty z regionu janowskiego, którzy po dzień dzisiejszy podtrzymują i kultywują tradycje plastyki obrzędowej Świąt Wielkanocnych (pisanki, bukiety, pająki, palmy wielkanocne, koszyczki, itp.). Dopuszcza się zarówno indywidualne jak i grupowe uczestnictwo w konkursie. Osoby lub zespoły mogą zgłosić maksymalnie 3 prace.

  1. Celem konkursu jest:

– kultywowanie, podtrzymywanie i dokumentowanie ludowej tradycji zdobnictwa pisanek,

– upowszechnianie plastyki obrzędowej związanej z okresem Świąt Wielkanocnych w regionie janowskim,

– kontynuowanie rodzinnych tradycji rękodzieła ludowego poprzez przekazywanie z pokolenia na pokolenie sposobów wykonywania pisanek i plastyki wielkanocnej,

– zaszczepienie szacunku do kultury ludowej swoich przodków poprzez zainteresowanie społeczeństwa tradycjami wielkanocnymi,

– doskonalenie warsztatu artystycznego twórców ludowych.

  1. Konkurs polega na wykonaniu ozdoby Świąt Wielkiej Nocy (np. palmy, pisanki, pająki, kwiaty z bibuły, karty pocztowe, stroiki w dowolnej technice i formie).

Uwaga: prace, w których zostaną zastosowane elementy z seryjnej produkcji nie będą kwalifikowane do konkursu.

  1. Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

– prace wykonane techniką tradycyjną,

– technikami współczesnymi.                                                                           

Przy ocenie prac pod uwagę będą wzięte takie elementy jak:

– zachowanie tradycyjnych motywów i kolorystyki,

– precyzja i dokładność wykonania,

– walory artystyczne.

Nagrodzone w konkursie prace przechodzą na własność organizatorów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach promocyjnych.

  1. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca dane wykonawcy: imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy.
  1. Prace konkursowe należy zgłosić do dnia 28.03.2018 r. w Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim, w Tymczasowej Siedzibie przy ul. Ogrodowej 16 (Dom Nauczyciela).
  1. Ogłoszenie wyników nastąpi 5.04.2018 r. o godz. 17.00 podczas otwarcia wystawy pokonkursowej, w Janowskim Ośrodku Kultury.

Wszelkie informacje związane z organizacją konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerami telefonów 15/8724-679, 507-081-346.