„OBSŁUGA KAS FISKALNYCH” 11-12 kwietnia 2018

9
Mar
Szkolenie trwa 16 godzin i obejmuje m.in.:
  • Zapoznanie z podstawowymi pojęciami fiskalnymi

oraz przepisami prawnymi dotyczącymi obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego

  • Różne typy kas fiskalnych
  • Przygotowanie kas do rejestracji sprzedaży

Termin: 11-12 kwietnia br.
/środa – czwartek/, godz. 9:00 – 17:00

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnicy otrzymają zaświadczenia

o ukończeniu kursu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz.622).

Cena: 160,00 zł brutto/1 osoba (w tym przerwa kawowa)