Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. z terenu Gminy Chrzanów