Archives - Sierpień 2018

21
Sie

STYPENDIUM SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło… Continue Reading STYPENDIUM SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

21
Sie

Dożynki Powiatowe w Potoku Wielkim – 26 sierpnia 2018

10
Sie

Ostrzeżenie o burzach 10 sierpnia 2018

8
Sie

Ostrzeżenie o upałach 8 sierpnia 2018

1
Sie

Ocena jakości wody – komunikat z 01.08.2018