Archives -

30
Wrz

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla województwa lubelskiego

Publikacja na stronie internetowej ARiMR najczęściej zadawanych pytań oraz odpowiedzi i interpretacji

29
Wrz

Uwaga producenci warzyw i owoców

Agencja Rynku Rolnego Ogłoszenie w pliku pdf

28
Wrz

Nabór wniosków na małe przetwórstwo, czyli wsparcie inwestycji w przetwarzanie i obrót produktów rolnych 2016.

Rolniku, jeżeli chcesz rozpocząć działalność w dziedzinie przetwórstwa to od 29.09 do 28.10.2016 r. ARiMR prowadzi nabór wniosków na małe przetwórstwo, czyli wsparcie inwestycji w przetwarzanie i obrót produktów rolnych. Max poziom dotacji to 300 tys. zł Umów się na indywidualne bezpłatne spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania dotacji. Kontakt telefoniczny: 507054746 Kontakt e-mail: biuro.litwinczuk@gmail.com

23
Wrz

Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy w Chrzanowie zawiadamia mieszkańców, że w dniu 26 września 2016 r. (poniedziałek) przeprowadzony będzie odbiór następujących odpadów: przeterminowane leki, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe (w szczególności łóżka, materace, pierzyny, wózki dziecięce, deski, stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.), odpady niebezpieczne takie jak: przepracowane oleje, rozpuszczalniki,… Continue Reading Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych

20
Wrz

Jak otrzymać bezpłatne leki

 

14
Wrz

PROFILAKTYKA PO LUBELSKU – cykl akcji profilaktycznych prowadzonych na terenie województwa lubelskiego przez lekarzy zrzeszonych w LZLR-P i skierowany do ich pacjentów.

7
Wrz

PRZYPOMNIENIE O OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY CHRZANÓW Urząd Gminy Chrzanów przypomina, iż 30 września 2016 r. mija termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2016 r. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na rachunek bankowy Gminy Chrzanów: 64941010102002200001560001 z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu osoby, której wpłata dotyczy, lub na podstawie załączonych druków… Continue Reading PRZYPOMNIENIE O OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

7
Wrz

U W A G A !!! – wałęsające psy

W związku z nasilającym się problemem „wałęsających się psów” przypominam, iż osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem jakie stwarzają psy pozostawione bez opieki. Właściciele w/w zwierząt ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie. Psy utrudniają ruch drogowy i stwarzają realne zagrożenie dla dzieci i starszych mieszkańców.… Continue Reading U W A G A !!! – wałęsające psy

5
Wrz

“Bezpłatnie szkolenia w zawodzie: Elektryk, Kucharz, Pracownik remontowo – budowlany”

FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH w Janowie Lubelskim, Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski, tel./fax: 15 871 75 36, e-mail: fil@lfr.lublin.pl informuje o trwającym naborze na bezpłatne szkolenia zawodowe w ramach Projektu „Szkolenie + staż = PRACA”: Już od listopada: Elektryk z uprawnieniami elektrycznymi do 1KV Kolejne szkolenia w projekcie: Kucharz z egzaminem czeladniczym (styczeń 2017) Monter zabudowy i… Continue Reading “Bezpłatnie szkolenia w zawodzie: Elektryk, Kucharz, Pracownik remontowo – budowlany”

2
Wrz

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca pracę z rodziną która znajduje się w kryzysie i jest dotknięta problemem przemocy. Głównym celem działań Zespołu jest efektywna współpraca na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie poprzez: -diagnozowanie problemu przemocy -podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą – inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą – rozpowszechnianie informacji o… Continue Reading Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Page 16 of 18