Category - Aktualności

3
Lut

Informacja o zużytych opryskiwaczach 2017

sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania, należy zgłosić do WIORiN w Lublinie Zgłoszenie opryskiwacza można dokonać: pocztą, faksem, drogą elektroniczną na adres e-mail: o-bilgoraj@piorin.gov.pl   lub bezpośrednio w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Biłgoraju Pl. Wolności 8, 23-400 Biłgoraj tel/fax 84 686-27-44  Wzór zgłoszenia dostępny na stronie www.piorin.gov.pl/lublin. Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym… Continue Reading Informacja o zużytych opryskiwaczach 2017

2
Lut

projektu „Szansa na aktywizację”. W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla kobiet z obszaru województwa lubelskiego.

Z dniem 1 lutego 2017 r. roku Fundacja „Fundusz Inicjatyw” rozpoczyna realizację projektu „Szansa na aktywizację”. W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla kobiet z obszaru województwa lubelskiego. Projekt skierowany jest do 60 kobiet spełniających łącznie poniższe warunki: – będących w wieku 30 lat i więcej; – bezrobotnych lub biernych zawodowo; w przypadku osób bezrobotnych… Continue Reading projektu „Szansa na aktywizację”. W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla kobiet z obszaru województwa lubelskiego.

1
Lut

Konkurs dla rolników. Kup CANWIL i wygraj kartę paliwową!

30
Sty

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZA 2017 r.

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Chrzanów o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wypełnienia wniosku potrzebne będą dane z dowodu osobistego oraz numer rachunku bankowego. Dołączone do wniosku faktury powinny być wystawione za okres od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.… Continue Reading ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZA 2017 r.

29
Sty

NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU EKODOM

WFOŚiGW w Lublinie informuje, że przyjmuje wnioski od osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM. Pomoc będzie udzielana w formie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie w wysokości 4 proc. w skali roku) z możliwością umorzenia 30% kapitału w przypadku wymiany pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym i 25% na… Continue Reading NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU EKODOM

13
Sty

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie z 13.01.2017

12
Sty

„Popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Chrzanów poprzez organizacje zajęć sportowych upowszechniających narciarstwo zjazdowe”. styczeń 2017

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej „ na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2016r poz. 239 z póź. zm. ) W dniu 11.01.2017 r.  do Urzędu Gminy w… Continue Reading „Popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Chrzanów poprzez organizacje zajęć sportowych upowszechniających narciarstwo zjazdowe”. styczeń 2017

12
Sty

Piknik wojskowy pn. „Bezpieczna Polska”

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek i Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk dypl. Piotr Chudzik mają zaszczyt zaprosić na piknik wojskowy pn. „Bezpieczna Polska”, z okazji inauguracji stacjonowania wojsk sojuszniczych Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Wydarzenie odbędzie się w dniu 14 stycznia 2017 roku (sobota), w godz. 12.00-17.00, na terenie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie… Continue Reading Piknik wojskowy pn. „Bezpieczna Polska”

9
Sty

Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w 2017

informacja w pliku pdf

5
Sty

Nabór wniosków na działanie „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Gospodarstw w I kwartale 2017 r. planuje zorganizować nabory wniosków na następujące działania: Restrukturyzacja małych gospodarstw Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa Modernizacja gospodarstw rolnych – obszary a,b,c Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – dla zakładów przetwórczych. Transfer wiedzy i działalność informacyjna Świadczenie… Continue Reading Nabór wniosków na działanie „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”

Page 13 of 19