Category - Aktualności

20
Paź

Zarządzenie Nr 37/15

Wójta Gminy Chrzanów z dnia 19 października  2015 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych rocznego programu współpracy Gminy Chrzanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016r. Treść w pliku pdf

5
Paź

Postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:

przebudowa drogi powiatowej Krzemień – Chrzanów – Goraj WÓJT GMINY DZWOLA Obwieszczenie    

28
Sie

Obwieszczenie Wójta Gminy Dzwola

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: przebudowa drogi powiatowej Krzemień – Chrzanów – Goraj OBWIESZCZENIE

Page 16 of 16