Category - Aktualności

14
Wrz

PROFILAKTYKA PO LUBELSKU – cykl akcji profilaktycznych prowadzonych na terenie województwa lubelskiego przez lekarzy zrzeszonych w LZLR-P i skierowany do ich pacjentów.

7
Wrz

PRZYPOMNIENIE O OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY CHRZANÓW Urząd Gminy Chrzanów przypomina, iż 30 września 2016 r. mija termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2016 r. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na rachunek bankowy Gminy Chrzanów: 64941010102002200001560001 z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu osoby, której wpłata dotyczy, lub na podstawie załączonych druków… Continue Reading PRZYPOMNIENIE O OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

7
Wrz

U W A G A !!! – wałęsające psy

W związku z nasilającym się problemem „wałęsających się psów” przypominam, iż osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem jakie stwarzają psy pozostawione bez opieki. Właściciele w/w zwierząt ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie. Psy utrudniają ruch drogowy i stwarzają realne zagrożenie dla dzieci i starszych mieszkańców.… Continue Reading U W A G A !!! – wałęsające psy

5
Wrz

“Bezpłatnie szkolenia w zawodzie: Elektryk, Kucharz, Pracownik remontowo – budowlany”

FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH w Janowie Lubelskim, Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski, tel./fax: 15 871 75 36, e-mail: fil@lfr.lublin.pl informuje o trwającym naborze na bezpłatne szkolenia zawodowe w ramach Projektu „Szkolenie + staż = PRACA”: Już od listopada: Elektryk z uprawnieniami elektrycznymi do 1KV Kolejne szkolenia w projekcie: Kucharz z egzaminem czeladniczym (styczeń 2017) Monter zabudowy i… Continue Reading “Bezpłatnie szkolenia w zawodzie: Elektryk, Kucharz, Pracownik remontowo – budowlany”

2
Wrz

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca pracę z rodziną która znajduje się w kryzysie i jest dotknięta problemem przemocy. Głównym celem działań Zespołu jest efektywna współpraca na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie poprzez: -diagnozowanie problemu przemocy -podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą – inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą – rozpowszechnianie informacji o… Continue Reading Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

31
Sie

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM (stypendia szkolne i zasiłki szkolne)

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje: 1.   Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24… Continue Reading POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM (stypendia szkolne i zasiłki szkolne)

24
Sie

Ubój zwierząt na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim informuje: Informacja Wniosek

24
Sie

Zmiany w zbyciu lub nabyciu gospodarstwa

W związku z zmianami w prawie publikujemy w BIPe: wykaz niezbędnych dokumentów do biur notarialnych w celu zbycia – nabycia gospodarstwa rolnego z terenu gminy Chrzanów.

8
Sie

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZA 2016 r.

Wójt Gminy Chrzanów uprzejmie informuje, że rolnicy, którzy chcą odzyskać w 2016 r. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinni zapoznać się z poniższą informacją. O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna , prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w… Continue Reading ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZA 2016 r.

4
Sie

Apel prezesa KRUS – lato 2016

Apel Prezesa KRUS do rolników lato 2016 Ogłoszenie Prezesa KRUS

Page 17 of 20