Category - Aktualności

19
Lip

Dotacje na założenie działalności gospodarczej REKRUTACJA JUŻ OD 24 LIPCA

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” informuje, iż ruszyła rekrutacja do projektu „START Z INICJATYWĄ”          Jeśli jesteś osobą zamieszkującą województwo lubelskie w wieku 30+, bezrobotną bądź nieaktywną zawodowo, w tym: długotrwale bezrobotną lub o niskich kwalifikacjach lub niepełnosprawną lub odchodzącą z rolnictwa, planującą rozpocząć prowadzenie pozarolniczą działalność gospodarczą Możesz podnieść swoje kwalifikacje poprzez bezpłatne wsparcie szkoleniowo… Continue Reading Dotacje na założenie działalności gospodarczej REKRUTACJA JUŻ OD 24 LIPCA

19
Lip

„Pracownik biurowy z elementami kadr, płac i księgowości” lipiec 2017

FUNDACJA  INICJATYW  LOKALNYCH z siedzibą w Lublinie, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin REGIONALNY OŚRODEK KSZTAŁCENIA W JANOWIE LUBELSKIM oferuje szkolenie: „Pracownik biurowy z elementami kadr, płac i księgowości” TERMIN: 24 LIPCA – 4 SIERPNIA Szkolenie trwa 80 godzin Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr… Continue Reading „Pracownik biurowy z elementami kadr, płac i księgowości” lipiec 2017

17
Lip

Fryzjer z egzaminem czeladniczym lipiec 2017

BEZPŁATNE SZKOLENIE ze stażem dla osób w wieku 15-29 lat dające uprawnienia do wykonywania zawodu dla mieszkańców  Województwa Lubelskiego, nie uczących się, pozostających bez zatrudnienia, w tym długotrwale bezrobotnych, zwłaszcza posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, dla wszystkich chcących zdobyć nowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE! ZAPISY JUŻ TRWAJĄ! Informacje i zapisy: FUNDACJA… Continue Reading Fryzjer z egzaminem czeladniczym lipiec 2017

5
Lip

Święto Włókna w Chrzanowie – 16 lipca 2017

5
Lip

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Chrzanów od 1 lipca 2017 r.

29
Cze

ASF – Państwowa Inspekcja Wenerytaryjna – 29.06.2017

28
Cze

IX edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” 2017

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach: Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;… Continue Reading IX edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” 2017

28
Cze

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do dzieci wiejskich oraz ich rodziców 2017

27
Cze

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 27.06.2017

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) Wójt Gminy Chrzanów zawiadamia, że od 1 lipca 2017 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:   Liczba osób w gospodarstwie domowym 1 osoba… Continue Reading ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 27.06.2017

27
Cze

Zmiana terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chrzanów od 1 lipca 2017 roku

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/130/2017 Rady Gminy Chrzanów z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub.  z 2017 roku, poz. 2462) właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania  z dołu w następujących terminach: 1)  do 15 marca… Continue Reading Zmiana terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chrzanów od 1 lipca 2017 roku

Page 3 of 15