Zarządzenie Nr 13.2018 Wójta Gminy Chrzanów z dnia 25 kwietnia 2018 r.