Aktualności

24
maj

Informacja dotycząca bezpłatnego transportu do lokali wyborczych na terenie gminy Chrzanów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r

Zgodnie z art. 37e ustawy Kodeks Wyborczy wyborcy z niepełnosprawnościami oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat będą mogli skorzystać z bezpłatnego transportu do i z lokali obwodowych komisji wyborczych. W celu skorzystania z bezpłatnego transportu wyborca powinien w terminie do dnia 27 maja 2024 r....
23
maj

Spotkanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Partnerami Finansującymi - 11 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim

Korzystne finansowanie na instalacje OZE ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027  Zapraszamy na spotkanie informacyjne Banku Gospodarstwa Krajowego i Partnerów Finansujących dotyczące szczegółów oferty pożyczek unijnych na OZE dla: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich...
02
maj

Wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami 2024

Wójt Gminy Chrzanów informuje, że w związku z wystąpieniem w dniach od 23 do 26  kwietnia 2024 r. na terenie Gminy Chrzanów niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, które spowodowały szkody w uprawach rolnych,  w terminie do dnia 21 maja 2024 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami. Szacowanie...
02
maj

Szkolenie „Jak rozwijać lokalną przedsiębiorczość w obszarze produktów lokalnych?” - 02.05.2024

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z/s w Janowie Lubelskim zaprasza do udziału w szkoleniu „Jak rozwijać lokalną przedsiębiorczość w obszarze produktów lokalnych?”  Szkolenie skierowane jest do: – producentów produktów lokalnych, – przedstawicieli organizacji pozarządowych, – lokalnych Liderów, – rolników, – mieszkańców obszaru objętego LSR zainteresowanych tematyką szkolenia. Szkolenie...
30
kw.

Majowe święta – dni, o których należy pamiętać

 Majowe Święta Narodowe w Polsce to wyjątkowy czas, kiedy obchodzone są trzy ważne święta, każde z nich mające swoje unikalne znaczenie i historię. 1 Maja – Święto Pracy- Początki tego święta sięgają wydarzeń z 1886 roku w Chicago, gdzie robotnicy protestowali przeciwko niewłaściwym warunkom pracy. W Polsce Święto Pracy jest obchodzone...
16
kw.

„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie  ogłasza nabór wniosków w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024 – współfinansowanego ze środków pochodzących z  Funduszu Solidarnościowego.  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi do ukończenia 16....
12
kw.

IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

Zapraszamy do IX edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń. Organizatorem konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wydarzenie objęte jest patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej polegającej na przygotowaniu tradycyjnej potrawy regionalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu...
04
kw.

Dodatek osłonowy w Gminie Chrzanów - przypomnienie kwiecień 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie przypomina, że termin składania wniosku o wypłatę dodatku osłonowego upływa z dniem  30 kwietnia 2024 r., a wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania. Warunki przyznania dodatku osłonowego Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024...
02
kw.

Gminy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Informujemy, że na mocy aneksu zawartego 30 września 2022 r. do porozumienia z dnia 12.07.2019 r. między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a Gminą Chrzanów, w Urzędzie Gminy Chrzanów nadal funkcjonować będzie Gminy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze. Mieszkańcy Gminy Chrzanów zainteresowani pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu...
25
mar

Ogłoszenie Wójta Gminy Chrzanów o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej. - marzec 2024

Wójt Gminy Chrzanów ogłasza: nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Chrzanów w 2024 roku. link do BIP
25
mar
23
mar

Jubileusz 50-lecia i 40-lecia małżeństwa w Chrzanowie marzec 2024

W minioną środę 19 marca br. pary z 50-letnim i 40-letnim stażem małżeńskim w Gminie Chrzanów wspólnie z władzami samorządowymi świętowały swoje jubileusze. Uroczystości te rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Chrzanowie mszą celebrowaną przez księdza Proboszcza. Tradycyjnie, podczas nabożeństwa odbyło się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Po Mszy Świętej jubilaci wraz z władzami gminy...
15
mar

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące programu "Czyste Powietrze" 19 marca (wtorek) 2024 r. o godz. 16:00

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze” Wójt Gminy Chrzanów zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu „Czyste Powietrze” na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 19 marca (wtorek) 2024 r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Chrzanów. Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia...
11
mar

L sesja Rady Gminy Chrzanów

Chrzanów, dnia  08.03.2024 r. Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 14 marca 2024 roku tj. czwartek o godz. 930 w sali narad budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się L sesja Rady Gminy Chrzanów. Porządek posiedzenia  będzie następujący: Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku...
04
mar

Informacja o chlorowaniu wody 04.03.2024

W dniach 04.03.2024 – 05.03.2024  na ujęciu Łada woda zostanie poddana chlorowaniu w celu stabilizacji wymaganych parametrów zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Chlor wprowadzany jest do wody w postaci podchlorynu sodu (posiada...
29
lut

Eliminacje Gminne XLVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy pożarniczej pod hasłem: Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 27 luty 2024 roku odbyły się eliminacje gminne XLVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy pożarniczej pod hasłem ,,Młodzież Zapobiega Pożarom” Cztery osoby zakwalifikowały się do eliminacji powiatowych, które odbędą się w marcu 2024 roku w Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom: w...
22
lut

Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa

Szanowni Państwo, Z upoważnienia Dyrekcji Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, do wpłat na Fundusz są zobowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych będące podatnikami podatku od towarów...
15
lut

Zaproszenie do udziału w V Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego i Muzeum Wsi Lubelskiej zapraszają wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego – dzieci, młodzież i dorosłych – do udziału w V Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną. Konkurs ma na celu: – upowszechnianie tradycji i folkloru związanych z okresem wielkanocnym...
13
lut

Wysoce zjadliwa grypa ptaków HPAI - luty 2024

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI W 2024 roku w województwie lubelskim stwierdzono ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu. Choroba ta jest bardzo zaraźliwa i powoduje ogromne straty ekonomiczne. Głównym źródłem zakażenia wirusem grypy ptaków są dzikie ptaki, zwłaszcza wodne. Istotną...
12
lut

Komunikat informujący o ruchach pojazdów wojskowych w czasie ćwiczeń pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24.

Od 12 lutego 2024r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP. W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, po...
08
lut

Informacja o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów do roku 2030

Wójt Gminy Chrzanów informuje, że z dniem 25 stycznia 2024 r. weszła w życie Uchwała Nr XLVII/268/2023 Rady Gminy Chrzanów z dnia 28 grudnia 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów do roku 2030. Uchwała Nr XLVIII/268/2023 Rady Gminy Chrzanów z dnia 28 grudnia 2023...
31
sty

Zwrot podatku akcyzowego w 2024 roku.

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju...
30
sty

XLIX sesja Rady Gminy Chrzanów

Chrzanów, dnia  25.01.2024 r. Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 31 stycznia 2024 roku tj. środa o godz. 930 w sali narad budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Chrzanów. Porządek posiedzenia  będzie następujący: Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku...
26
sty

Informacja dotycząca wypłaty dodatku osłonowego w 2024 roku.

Dodatek osłonowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym zmniejszającym skutki inflacji i rosnących cen energii. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków...
22
sty

Zaproszenie do konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrzanów na rok 2024

Wójt Gminy Chrzanów zaprasza zainteresowane organizacje do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Chrzanów w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrzanów na rok 2024 LINK do plików w BIP
19
sty

„Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy” szkolenie uzupełniające dla rolników - luty 2024

POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W JANOWIE LUBELSKIM Organizuje szkolenie uzupełniające dla rolników  „Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy”  Zaświadczenie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ważne jest 5 lat.  Data szkolenia: 05.02.2024 r.                             09.02.2024 r. Miejsce szkolenia: Urząd Chrzanów  Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu...
16
sty

I GMINNY TURNIEJ SZACHOWY - przedłużenie zgłoszeń do turnieju

Wójt Gminy Chrzanów i Gminna Biblioteka Publiczna zapraszają na turniej szachowy dla mieszkańców Gminy Chrzanów TERMIN: 10 lutego 2024 r. godz. 10:00 MIEJSCE: Sala narad Urzędu Gminy ZAPISY: do 22 stycznia 2024 r.: osobiście w GBP w Chrzanowie, telefonicznie – 15 87 55 132, poprzez email – bibliotekachrzanow@interia.pl (w zgłoszeniu...
02
sty

I GMINNY TURNIEJ SZACHOWY

Wójt Gminy Chrzanów i Gminna Biblioteka Publiczna zapraszają na turniej szachowy dla mieszkańców Gminy Chrzanów TERMIN: 10 lutego 2024 r. godz. 10:00 MIEJSCE: Sala narad Urzędu Gminy ZAPISY: do 15 stycznia 2024 r.: osobiście w GBP w Chrzanowie, telefonicznie – 15 87 55 132, poprzez email – bibliotekachrzanow@interia.pl (w zgłoszeniu...
29
gru

Nowoczesna Wirtualna Strzelnica w budynku Urzędu Gminy Chrzanów: Inwestycja wsparta przez Ministerstwo Obrony Narodowej z programu „Strzelnica w powiecie 2023”

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 196 800  złotych z programu „Strzelnica w powiecie 2023” ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, udało się zrealizować innowacyjną modernizację pomieszczenia w piwnicy Urzędu Gminy. Otrzymane środki pozwoliły na modernizację pomieszczenia i  zakup zaawansowanego systemu wirtualnej strzelnicy o łącznej wartości inwestycji wynoszącej 280 tysięcy złotych. Lokalizacja...
22
gru

Rozporządzenie porządkowe Nr 23 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 23 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego treść w pliku pdf OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 22 grudnia 2023 r. treść w pliku pdf
21
gru

I GMINNY TURNIEJ SZACHOWY

Wójt Gminy Chrzanów i Gminna Biblioteka Publiczna zapraszają na turniej szachowy dla mieszkańców Gminy Chrzanów TERMIN: 10 lutego 2024 r. godz. 10:00 MIEJSCE: Sala narad Urzędu Gminy ZAPISY: do 15 stycznia 2024 r.: osobiście w GBP w Chrzanowie, telefonicznie – 15 87 55 132, poprzez email – bibliotekachrzanow@interia.pl (w zgłoszeniu...
21
gru

XLVIII sesja Rady Gminy Chrzanów

Chrzanów, dnia  20.12.2023 r. Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 28 grudnia 2023 roku tj. czwartek o godz. 1130 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Chrzanów. Porządek posiedzenia  będzie następujący: Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku...
18
gru

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w Gminie Chrzanów

Na terenie Gminy Chrzanów w 2024 r. kontynuowana będzie nieodpłatna pomoc prawna, która obejmuje: 1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym...
07
gru

Apel o prawidłową segregację odpadów komunalnych

Gmina Chrzanów zwraca się do mieszkańców z apelem o prawidłową segregację odpadów komunalnych oraz racjonalne nimi gospodarowanie. Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów niesegregowanych (zmieszanych), co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez gminę (czyli wszystkich mieszkańców) i daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów, który z każdym rokiem jest...
03
gru

Apel do mieszkańców - zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi w sezon jesienno-zimowy 2023

Sezon jesienno-zimowy niesie za sobą dodatkowe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, jakim jest narażenie na zagrażające życiu wychłodzenie organizmu. W związku z tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Chrzanów o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby w podeszłym wieku, samotne, chore,...
30
lis

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG dla zadania pn. Remont drogi gminnej nr 108800L w m. Chrzanów Trzeci i Chrzanów Czwarty od km 0+007,5 do km 0+693,50 i od km 3+966 do km 4+270

Gmina Chrzanów w 2023 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. Remont drogi gminnej nr 108800L w m. Chrzanów Trzeci i Chrzanów Czwarty od km 0+007,5 do km 0+693,50 i od km 3+966 do km 4+270. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wyznaczonym...
27
lis

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 23 listopada 2023 r. ZARZĄDZENIE NR 326 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim Załącznik do zarządzenia Nr 326 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 listopada...
27
lis

XLVII sesja Rady Gminy Chrzanów

Chrzanów, dnia  22.11.2023 r. Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 29 listopada 2023 roku tj. środa o godz. 930 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Chrzanów. Porządek posiedzenia  będzie następujący: Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku...
13
lis

Informacja o szkoleniu chemizacyjnym w dniu 17.11.2023

Szkolenie odbędzie się 17 listopada 2023 o godz. 9:00 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliniu, Malinie 28, 23-305 Chrzanów. Obowiązują wcześniejsze zapisy pod nr tel. 530 318 893 Zgodnie z art. 64 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097) o środkach ochrony...
26
paź

XLVI sesja Rady Gminy Chrzanów

Chrzanów, dnia  24.10.2023 r.   Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 31 października 2023 roku tj. wtorek o godz. 830 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Chrzanów. Porządek posiedzenia  będzie następujący: Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie...
24
paź

Pomoc finansowa dla producentów malin 10.2023

Wsparcie dla producentów malin – wnioski do 31 października w linku    
23
paź

Kurs e-learningowego Pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” - czwarta edycja

Z myślą o najmłodszych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach działań na rzecz upowszechnienia wśród dzieci wiedzy o zagrożeniach wypadkami w gospodarstwach rolnych wzorem ubiegłego roku, informuje, że po raz czwarty zostanie przeprowadzone losowanie nagród dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, które rozwiążą i prześlą do Centrali Kasy Rolniczego...
14
paź

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy w dniu 15 października 2023 r. przez Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Chrzanów

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy w Biuletynie Informacji Publicznej  link >>>>>>
08
paź

Fotogaleria z przekazania samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie

Uroczysta zbiórka z okazji przekazania samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA FOTOGALERII        
26
wrz

Informacja dotycząca bezpłatnego transportu do lokali wyborczych na terenie gminy Chrzanów w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r.

Zgodnie z art. 37e ustawy Kodeks Wyborczy wyborcy  z niepełnosprawnościami oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat będą mogli skorzystać z bezpłatnego transportu do i z lokali  obwodowych  komisji wyborczych . W celu skorzystania z bezpłatnego transportu wyborca powinien  w terminie  do dnia 2 października 2023...
26
wrz

ZASIŁEK RODZINNY, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY i ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO na okres zasiłkowy 2023/2024

Wnioski na ZASIŁEK RODZINNY, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY i ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO na  okres zasiłkowy 2023/2024 można składać online (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a także drogą tradycyjną (wersja papierowa) w  siedzibie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów w dniach...
11
wrz

Fotogaleria z Festynu Rodzinnego "Pożegnanie Lata" 2023

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA FOTOGALERII z festynu      
08
wrz

Wnioski na stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2023/2024

Wnioski na stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2023/2024 można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie od 1 września do 15 września 2023 r. Kryteria dochodowe: 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa...
05
wrz

XLV sesja Rady Gminy Chrzanów - w dniu 7 września 2023 roku

Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 7 września  2023 roku tj. czwartek o godz. 900 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się  XLV  sesja Rady Gminy Chrzanów. Porządek sesji będzie następujący: Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z...
29
sie

„Nasz Sołtys” - 2023

Szanowni Państwo, informujemy, że nabór do konkursu na najbardziej aktywnego lidera lokalnej społeczności „Nasz Sołtys” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego został wydłużony do 31 sierpnia br. Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń również Koła Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców sołectw. Cel konkursu Celem konkursu jest zachęcenie do aktywnego zaangażowania w inicjatywy...
28
sie

Informacja o chlorowaniu wody w Otroczu - 25.08.2023 r do dnia 01.09.2023

Urząd Gminy Chrzanów zawiadamia, że w dniach od 25.08.2023 r do dnia 01.09.2023 woda z ujęcia Zbiorowego Zaopatrzenia w wodę Otrocz poddawana będzie ciągłemu chlorowaniu podchlorynem sodu, co może spowodować zmianę jej smaku i zapachu. W związku z powyższym prosimy o nie pobieranie wody z pierwszego strumienia kranu tylko...
18
sie

Jak chronić organizm przed udarem cieplnym

Materiały edukacyjne, przygotowane przez ekspertów Narodowego Funduszu Zdrowia. stronie Narodowego Funduszu Zdrowia – https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/ kanale YouTube Akademia NFZ Facebooku Akademia NFZ Twitterze NFZ
09
sie

Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę - Chrzanów 10.08.2023

Gmina Chrzanów informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2023 r., tj. w czwartek w godz. 8.00-10.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Chrzanów spowodowane kontrolą Urzędu Dozoru Technicznego.  Za utrudnienia przepraszamy.
28
lip

Fundusz Ochrony Rolnictwa

Szanowni Państwo, od 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2023 r.  o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Celem zasadniczym tego aktu prawnego jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów...
26
lip

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła! - 24 lipca 2023 r.

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”. Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła – i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu...
24
lip

XLIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Chrzanów

24.07.2023 r. Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 26 lipca  2023 roku tj. środa o godz. 900 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się  XLIV  nadzwyczajna sesja Rady Gminy Chrzanów. Porządek sesji będzie następujący: Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku obrad....
17
lip

Fotogaleria z Pikniku "BĄDŹMY BEZPIECZNI" - 16.07.2023

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA FOTOGALERII z pikniku <FOTOGALERIA>      
27
cze

Wycieczka w Pieniny Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Chrzanowie

W czerwcu bieżącego roku członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Chrzanowie wyjechali na trzydniową wycieczkę w Pieniny. Wyjazd zorganizowano w ramach realizacji zadania: ,,Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych” dotyczących dofinansowania obozów młodzieżowych drużyn pożarniczych w ramach dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dziękujemy Naczelnikowi Wydziału Operacyjnego Panu Michałowi Tyrze,...
22
cze

XLIII sesja Rady Gminy Chrzanów

Chrzanów, dnia  22.06.2023 r. Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 29 czerwca 2023 roku tj. czwartek o godz. 1500 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy Chrzanów. Porządek posiedzenia  będzie następujący: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie...
20
cze

Zaproszenie na spotkanie dotyczące Doradztwa Energetycznego

Projekt Doradztwa Energetycznego to program bezpłatnego wsparcia, związany z planowaniem i wdrażaniem inwestycji polegających na wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz zwiększeniu efektywności energetycznej. Spotkanie informacyjne odbędzie się 22 czerwca o godzinie 13:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Chrzanów, Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów.
20
cze

"Czyste Powietrze" - zaproszenie na spotkanie informacyjne

Wójt Gminy Chrzanów zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu „Czyste Powietrze” na spotkanie informacyjne w dniu 22 czerwca (czwartek) 2023 r.  o godz. 13:00. Spotkanie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Chrzanów.
20
cze

Nowe ogniska ASF w województwie lubelskim 16.06.2023

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF), związaną z pojawieniem się nowych ognisk tej choroby u świń w gospodarstwach zlokalizowanych na terenie powiatu parczewskiego oraz radzyńskiego w województwie lubelskim oraz stwierdzone wielkokrotne przypadki ASF u dzików w powiatach sąsiednich Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie...
12
cze

Debata nad raportem o stanie Gminy Chrzanów za 2022 rok

>LINK DO INFORMACJI W BIP UG CHRZANÓW<
06
cze

Praca Urzędu Gminy Chrzanów 9 czerwca 2023 r.

Uprzejmie informuję , że w  dniu 9 czerwca (piątek) 2023 r. Urząd Gminy będzie nieczynny Wójt Gminy – Marcin Sulowski
24
maj

XLII sesja Rady Gminy Chrzanów

Chrzanów, dnia 19.05.2023 r. Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 26 maja 2023 roku tj. piątek o godz. 900 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Chrzanów. Porządek posiedzenia będzie następujący: Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku...
22
maj

"SAMOOBRONA KOBIET - ZAUFAJ WOJSKU" - RUSZAJĄ ZAPISY NA BEZPŁATNE TRENINGI

https://wcrlublin.wp.mil.pl/pl/articles/6-aktualnosci/samoobrona-kobiet-zaufaj-wojsku-ruszaja-zapisy-na-bezplatne-treningi/
11
maj

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości Ośrodka Zdrowia

Informacja o wyniku pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej działkę nr 622 o pow. 0,4221 ha, położonej w miejscowości Chrzanów Pierwszy 10, zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia. LINK DO BIP
09
maj

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych. Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku. Obecność pszczoły miodnej...
09
maj

OPRYSKIWACZE 2023

sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania,  należy zgłosić do WIORiN w Lublinie Zgłoszenie opryskiwacza można dokonać: pocztą, faksem, drogą elektroniczną na adres e-mail: dorit-lublin@piorin.gov.pl  lub bezpośrednio w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.  Wzór zgłoszenia dostępny na stronie www.piorin.gov.pl/lublin Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie,...
01
maj

Majowe Święta Narodowe

Początek maja to tradycyjnie okres uroczystości upamiętniających najważniejsze wydarzenia i symbole, które zapisały się w historii polskiej państwowości. Warto pielęgnować tradycje narodowe i eksponować publicznie symbole naszego państwa, dlatego pamiętajmy, aby wywiesić flagi w majowe święta. 1 maja – Święto Pracy Międzynarodowe Święto Pracy to święto obchodzone corocznie 1...
25
kw.

Zagłosuj na lokalne projekty w plebiscycie internetowym

Dwa projekty, dotyczące „Motocyklowego Rajdu Pamięci Bohaterów Września 1939 roku” i „Przywracania blasku Kruczkowi” poprzez „odnowienie kapliczek bitewnych” mają szansę na wygraną w internetowym plebiscycie programu „Pro defensione, pro historia – wspieramy oddolne inicjatywy historyczne, patriotyczne i proobronne dla Polski – II edycja na lata 2022-23”. Dofinansowanie otrzymają projekty,...
12
kw.

http://swietochrztu.pl/
08
kw.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2023

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ! Po mrokach śmierci jaśnieje światło Zmartwychwstałego Pana, który jest Drogą Prawdą i Życiem. Radując się wolnością, którą niesie Chrystus pragniemy  życzyć dużo Nadziei, która była potrzebna w Wielki Piątek, Wiary, która była poddana próbie w Wielką Sobotę i Miłości, która powstałą do nowego życia w...
31
mar

Świadectwa zdrowia dla zwierząt - marzec 2023

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje, że od dnia 1 kwietnia 2023 r. świadectwa dla zwierząt przemieszczanych z gospodarstwa wystawiać będą inspektorzy weterynaryjni -pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Janowie Lubelskim. Dotyczy Gmin: Janów Lubelski, Modliborzyce, Godziszów, Dzwola, Chrzanów, Batorz. Proszę o rozpowszechnienie tej informacji wśród rolników utrzymujących...
24
mar

XLI sesja Rady Gminy Chrzanów

Chrzanów, dnia  23.03.2023 r. Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 30 marca 2023 roku tj. czwartek o godz. 1000 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Chrzanów. Porządek posiedzenia  będzie następujący: Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku...
17
mar

Przewóz uczniów szkół podstawowych Gminy Chrzanów na Krytą pływalnię ,,Otylia" w Janowie Lubelskim

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania polegającego na przewozie uczniów szkół podstawowych Gminy Chrzanów na Krytą pływalnię ,,Otylia” w Janowie Lubelskim. LINK DO ZAWIADOMIENIA W BIP
16
mar

Ogłoszenie Wójta Gminy Chrzanów o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej.

Wójt Gminy Chrzanów ogłasza:   nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Chrzanów w 2023 roku. LINK DO BIP
15
mar

Eliminacje Gminne XLV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

pod hasłem: ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”   W dniu 13 marca 2023 roku odbyły się eliminacje gminne XLV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem  ,,Młodzież Zapobiega Pożarom” Trzy osoby zakwalifikowały się do eliminacji powiatowych, które odbędą się 31 marca 2023 roku w Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim. Dziękujemy...
11
mar

11 marca - Dzień Sołtysa

Szanowni Państwo, Drodzy Sołtysi Z okazji Dnia Sołtysa pragnę przekazać moje wyrazy uznania i szacunku dla Państwa pracy na rzecz lokalnych wspólnot. Dzień Sołtysa to najlepszy moment, by podkreślić, że to właśnie Państwo, jako włodarze wsi, jesteście najbliżej ludzi, najlepiej znacie sprawy, które nurtują mieszkańców sołectw. Z okazji dzisiejszego...
02
mar

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” w 2023 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, że Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktyny Samorząd” w 2023 roku  Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji. Program obejmuje...
02
mar

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Chrzanów.

Zarządzenie nr 15/2023 Wójta Gminy Chrzanów z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów LINK DO BIP
02
mar

IV Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, którego praca zostanie zakwalifikowana przez miejscowy urząd gminy lub wyznaczoną instytucję kultury. Do wzięcia udziału w konkursie w szczególny sposób zachęcamy twórców ludowych, rękodzielników, Koła Gospodyń Wiejskich, a...
22
lut

Posiedzenie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Chrzanów w dniu 23 lutego 2023 roku

Chrzanów, dnia  21.02.2023 r. Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 23 lutego 2023 roku tj. czwartek o godz. 1600 w  sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się posiedzenie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Chrzanów. Porządek posiedzenia  będzie następujący: Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie...
22
lut

Zasady przyznawania płatności w ramach dopłat bezpośrednich 2023

POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W JANOWIE LUBELSKIM BIURO POWIATOWE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W JANOWIE LUBELSKIM                             Zaprasza na bezpłatne szkolenie dla rolników Zasady przyznawania płatności w ramach dopłat bezpośrednich 2023 r.,   ekoschematy, warunkowość.  Data szkolenia: 27.02.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00 Miejsce szkolenia: UG Chrzanów- sala narad....
20
lut

Kobieta Przedsiębiorcza!

W dniu wczorajszym odbyła się konferencja inaugurująca nową odsłonę konkursu „Kobieta Przedsiębiorcza”, który jest kontynuacją cieszącego się ogromną popularnością konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”. Konkurs jest skierowany do przedstawicielek kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju wsi. Wszystko to po to, aby docenić wkład wiejskich kobiet w kultywowanie...
16
lut

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

Wójt Gminy Chrzanów informuje, że Gmina Chrzanów zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W związku z powyższym rolnicy z terenu gminy Chrzanów, zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia...
15
lut

Konsultacje "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrzanów w 2023 roku"

Wójt Gminy Chrzanów zaprasza zainteresowane organizacje do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Chrzanów w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrzanów na  rok 2023. LINK do konsultacji w BIP
03
lut

Punkt konsultacyjny dotyczący nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023-2027.

W ramach przygotowywania LSR na nowy okres programowania na lata 2023-2027 swoją działalność rozpoczyna Punkt konsultacyjny, który mieści się w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”. Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz instytucji publicznych z obszaru gmin: Godziszów, Batorz, Chrzanów, Dzwola, Potok Wielki, Modliborzyce i Janów Lubelski....
03
lut

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organizuje Konkurs dla Kół Gospodyń wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Tematem przewodnim tej edycji będą Polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe. Dodatkowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie Kancelarii Prezydenta RP, pod adresem: www.prezydent.pl/mazonka-prezydenta.
01
lut

KPP Janów Lubelski - Oszustwa przy sprzedaży. Uważaj na przesyłane linki!

Sprzedajesz ubrania czy inne używane przedmioty poprzez aplikacje typu OLX czy Vinted? Uważaj na oszustów, którzy udają zainteresowanych kupnem klientów. Przenoszą rozmowę z aplikacji sprzedażowych na komunikatory typu WhatsApp czy Messenger lub mail. Potem przesyłają linki pod pozorem ułatwienia płatności lub wysyłki. Po kliknięciu otwiera się fałszywa strona banku...
27
sty

XXXIX sesja Rady Gminy Chrzanów

Chrzanów, dnia  25.01.2023 r. Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 31 stycznia 2023 roku tj. wtorek o godz. 1300 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Chrzanów. Porządek posiedzenia  będzie następujący: Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku...
20
sty

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

Szanowni Państwo, sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do...
13
sty

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Chrzanów ( 16 stycznia 2023 r.)

Chrzanów, dnia  13.01.2023 r.  Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 16 stycznia 2023 roku tj. poniedziałek o godz. 1400 w  sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się posiedzenie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Chrzanów. Porządek posiedzenia  będzie następujący: Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie...
13
sty

„Przebudowa i rozbudowa obiektów gospodarki” wodno-ściekowej”

Gmina Chrzanów zakończyła inwestycję pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektów gospodarki” wodno-ściekowej”,  która w swoim zakresie miała: modernizację stacji uzdatniania wody w Chrzanowie ; budowę instalacji fotowoltaicznej do zasilania stacji uzdatniania wody; budowę oczyszczalni ścieków przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrzanowie ; prace modernizacyjne na sieci wodociągowej ; W ramach...
05
sty

Wnioski o preferencyjny zakup węgla - 2023

Wójt Gminy Chrzanów informuje Mieszkańców, iż Gmina Chrzanów przystąpiła do zakupu węgla dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Chrzanów na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). Poniżej został zamieszczony wzór wniosku, który trzeba wypełnić i złożyć, aby móc...
03
sty

Wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) - styczeń 2023

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epizootyczną na terenie kraju spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim przypomina o konieczności stosowania środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia choroby do gospodarstw utrzymujących drób zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca...
02
sty

TSW 2023 – Targi Sadownictwa i Warzywnictwa 18 i 19 stycznia 2023 r.

TSW to największa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wystawa maszyn i urządzeń dla producentów owoców i warzyw, oferująca najszerszy w kraju przegląd nawozów i środków ochrony roślin, produktów oraz technologii sadowniczych i ogrodniczych. Targom tradycyjnie towarzyszyć będą liczne konferencje, podczas których będzie można zapoznać się m.in. z najnowszymi trendami...
02
sty

„Promocja walorów turystycznych obszaru” - styczeń 2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w porozumieniu z Lokalną Grupą Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” planuje wzięcie udziału w krajowym projekcie współpracy pt. „Promocja walorów turystycznych obszaru” w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju...
02
sty

Wystawianie świadectw zdrowia dla świń od dnia 1.01.2023 r.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Janowie Lubelskim w sprawie wystawiania świadectw zdrowia dla świń od dnia 1.01.2023 r. – LINK do ogłoszenia w pliku PDF
30
gru

Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Chrzanów.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w Gminie Chrzanów powstały dwie nowe instalacje fotowoltaiczne, zasilające budynki użyteczności publicznej. W ramach inwestycji na budynku Urzędu Gminy Chrzanów oraz Szkoły Podstawowej w Chrzanowie zostały zamontowane instalacje fotowoltaiczne o mocy 28 kWp, składające się z 31 szt. paneli fotowoltaicznych. Koszt...
30
gru

Zakończenie procesu montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Chrzanów.

Z radością informujemy, że zakończyliśmy montaż instalacji kolektorów słonecznych, a tym samym całego projektu pn.: „ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBSZARZE GMINY CHRZANÓW- ETAP II”, dzięki któremu w gospodarstwach domowych naszych mieszkańców, zostało zainstalowanych 183 szt. instalacji fotowoltaicznych, 170 szt. kolektorów słonecznych oraz 30 szt. kotłów na biomasę,...
23
gru

XXXVII sesja Rady Gminy Chrzanów - 29-12-2022

Chrzanów, dnia  23.12.2022 r.  Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 29 grudnia  2022 roku tj. czwartek o godz. 1000 w  sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Chrzanów. Porządek posiedzenia  będzie następujący: Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku...
22
gru

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 grudnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 19 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego  
21
gru

"Czyste Powietrze" - zaproszenie na kolejne spotkanie informacyjne 29 grudnia 2022 r. o godz. 16:00

Wójt Gminy Chrzanów zaprasza na spotkanie dotyczące programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Chrzanów. Podczas spotkania zostaną omówione zasady i warunki uzyskania dofinansowania, sposób wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie.
16
gru

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY CHRZANÓW

W związku z wydanymi przez IMGW ostrzeżeniami dotyczącymi silnego mrozu i intensywnych opadów śniegu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Chrzanów o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby  w podeszłym wieku, samotne, chore, niepełnosprawne, a także inne, które z uwagi na trudną sytuację...
05
gru

Informacje o stanie przejezdności dróg gminnych 2022/2023

Informacje o stanie przejezdności dróg gminnych  użytkownicy dróg uzyskać będą mogli: pod nr telefonu: (15) 8755132 w dni powszednie w godz: 8:00  – 15: 30,     –  w dni powszednie      –  w soboty, niedziele i święta Plan zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Chrzanów w sezonie zimowym...
05
gru

Zasady organizacji dyżurów oraz technologii prac przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2022/2023 na drogach powiatowych

Praca przy zimowym utrzymaniu dróg prowadzona będzie w systemie jedno lub dwu zmianowym w zależności od panujących warunków atmosferycznych i występującej sytuacji na drogach z możliwością wprowadzenia trzeciej zmiany przez Dyrektora ZDP w razie uzasadnionej konieczności lub w przypadku utrudnień w ruchu. Przy utrzymujących się ustabilizowanych warunkach atmosferycznych akcja...
02
gru

Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" w Gminie Chrzanów 2022.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych w Gminie Chrzanów brali udział w Programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”  Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach realizacji tego programu nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach nauki pływania, które odbywały się na krytej pływalni ,,Otylia” w Janowie Lubelskim. Pod okiem instruktorów zdobywali podstawowe umiejętności...
02
gru

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD „Leśny Krąg”.

Link do ankiety. Z poważaniem Aneta Kuźnicka Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim tel. 158722652 a.kuznicka@lesnykrag.pl
01
gru

Wnioski o preferencyjny zakup węgla - 2022

Wójt Gminy Chrzanów informuje Mieszkańców, iż Gmina Chrzanów przystąpiła do zakupu węgla dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Chrzanów na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). Poniżej został zamieszczony wzór wniosku, który trzeba wypełnić i złożyć, aby móc...
24
lis

Badania ankietowe do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Chrzanów

Szanowni Państwo W związku z prowadzonymi badaniami w ramach przygotowywania Strategii Rozwoju Gminy Chrzanów  na lata 2023-2030. Wójt Gminy informuje, że w dniach 23.11.2022-07.12.2022 r. na terenie Gminy Chrzanów przeprowadzone zostanie badania ankietowe skierowane do wszystkich mieszkańców  gminy oraz ludzi związanych z gminą Chrzanów mieszkających poza nią. Badanie prowadzone...
21
lis

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym. Pomoc, jaką niesiecie drugiemu człowiekowi, jest piękną, ale też ciężką pracą, bo oznacza codzienne stawanie wobec ludzkiego bólu, bezsilności, krzywdy i bezradności,...
13
lis

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11- go listopada 2022 w Gminie Chrzanów

Inscenizacja z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 11- go listopada w kościele parafialnym połączona z Mszą Św. za Ojczyznę oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem poległych w czasie II Wojny Światowej. GALERIA   Podniesienie Flagi na nowo powstałym maszcie sfinansowanym z kampanii „Pod Biało-Czerwoną” GALERIA Oficjalne otwarcie Klubu Seniora w Gminie...
11
lis

Zwieńczenie projektu ,,Pod biało – czerwoną’’ w Gminie Chrzanów

Gmina Chrzanów wzięła udział w akcji ,,Pod biało – czerwoną’’, w ramach której gminy w całej Polsce mogły składać wnioski o zakup i montaż masztu z biało – czerwoną flagą. Dzięki zdobyciu odpowiedniej ilości głosów nasza Gmina otrzymała dofinansowanie, a  nowy  12-nasto metrowy maszt stanął przy budynku strażnicy OSP...
09
lis

Narodowe Święto Niepodległości 2022

  Narodowe Święto Niepodległości jest symbolem ogromnego sukcesu, na który złożyły się wysiłki kolejnych pokoleń Polaków, ale również symbolem jedności, solidarności i współpracy całego społeczeństwa. To wartości szczególnie ważne dzisiaj, w tak trudnych dla naszego społeczeństwa czasach. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy...
09
lis

Ogłoszenie o sprzedaży drzew na pniu w Gminie Batorz - listopad 2022

Zaproszenie do złożenia oferty – plik PDF
04
lis

Program ,,POZNAJ POLSKĘ” 2022

W ramach realizacji ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki przedsięwzięcia ,,Poznaj Polskę – edycja jesienna 2022”  dla uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrzanowie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, zorganizowano jednodniową wycieczkę szkolną do Zamościa. Szkoły biorące udział w tym programie maja możliwości poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji,...
04
lis

Program dystrybucji i sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach dla gospodarstw domowych 2022

Informacja o przystąpieniu Gminy Chrzanów do rządowego programu dystrybucji i sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach dla gospodarstw domowych. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r.  o zakupie preferencyjnym paliwa dla gospodarstw domowych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), Gmina Chrzanów informuje,...
03
lis

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Chrzanów z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Zarządzenie Nr 94/2022 Wójta Gminy Chrzanów z dnia 31 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Chrzanów z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok  
28
paź

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS TESTOWY Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM – BEZPIECZNIE Z NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Janowie Lubelskim informuje, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl został ogłoszony: III OGÓLNOPOLSKI KONKURS TESTOWY Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM – BEZPIECZNIE Z NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI. Przedsięwzięcie dedykowane jest osobom pełnoletnim, podlegającym w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Tematyka Konkursu dotyczy...
28
paź

Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie - 04.11.2022 r.

„Dnia 04.11.2022r. w Chrzanowie I, II i III odbędzie się szczepienie psów przeciwko wściekliźnie. Miejsca i godziny szczepień podane są poniżej. Koszt szczepienia 30 zł. Informujemy, że szczepienie przeciwko wściekliźnie jest obowiązkowe, a lista zaszczepionych psów jest podana do Inspekcji Weterynaryjnej. Przychodnia Weterynaryjna Animal Care.”
27
paź

INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Chrzanów otrzymany w dniu 12 października 2022 roku

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), informuję o wszczęciu...
26
paź

Zniszczenia w gospodarstwie spowodowane zjawiskami atmosferycznymi – pomoc dla rodzin

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2?fbclid=IwAR3MYlGqVHM-dUfhZ6ZXZdBe4bLeK0fOLShNWxKUtM8iu0jgN5AK723s2uc https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych?fbclid=IwAR0fZzwl-3otN2jFMgjV21k6SauxpVpB0Niec6wMryTkDZW7tQoMFOgJAy8 https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign
24
paź

Nowe wsparcie klęskowe dla rodzin rolniczych

Do 15 listopada 2022 r. trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Dokumenty przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu...
17
paź

Punkt wydawania Jodku Potasu 17.10.2022

Informuje się mieszkańców, iż w przypadku wystąpienia skażenia radiacyjnego na terenie gminy  Jodek Potasu będzie wydawany w (PWTJP) zlokalizowanym w NZOZ w Chrzanowie Pierwszym nr 10 (Ośrodek Zdrowia).
16
paź

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - październik 2022

Gmina Chrzanów zawiadamia mieszkańców, że w dniu 17 października 2022 roku (poniedziałek) we wszystkich miejscowościach gminy przeprowadzony będzie odbiór następujących odpadów: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony (wyłącznie od samochodów osobowych i busów do wysokości...
13
paź

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom oświaty pragnę złożyć najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym. Niech Państwa praca na rzecz młodego pokolenia przynosi jak najlepsze owoce oraz daje...
06
paź

Jodek potasu czeka w magazynach

W dniu 3 października odbyła się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie konferencja prasowa wojewody lubelskiego Lecha Sprawki dotycząca przygotowań do ewentualnej dystrybucji jodku potasu na terenie województwa lubelskiego, w przypadku zagrożenia radiacyjnego. Plany dystrybucji jodku potasu dla województwa lubelskiego są gotowe. W razie zagrożenia radiacyjnego preparat będzie wydawany mieszkańcom w  punktach na terenie gminy Chrzanów. Jodku...
04
paź

„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

 Z myślą o najmłodszych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach działań na rzecz upowszechnienia wśród dzieci wiedzy o zagrożeniach wypadkami w gospodarstwach rolnych wzorem ubiegłego roku, informuje, że po raz czwarty zostanie przeprowadzone losowanie nagród dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, które rozwiążą i prześlą do Centrali Kasy Rolniczego...
30
wrz

TSW 2023 – Targi Sadownictwa i Warzywnictwa 18 i 19 stycznia 2023 r. w Nadarzynie

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XIII edycji Targów TSW 2023, które odbędą się w dniach 18–19 stycznia 2023 roku w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k. Warszawy. Obecnie jest to największa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wystawa maszyn i urządzeń dla producentów owoców i warzyw, oferująca najszerszy...
27
wrz

Od 20 września 2022r. obowiązują zmiany w ustawie o dodatku węglowy

Zmiany w ustawie o dodatku węglowym wprowadzone ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967) obowiązują od dnia 20 września 2022r. Nowelizacja wprowadziła następujące zmiany w zasadach rozpatrywania wniosków o dodatek węglowy: Warunek wpisania źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (tzw. CEEB) uznaje się...
26
wrz

Ogłoszenie o Zebraniu Sołeckim 2022

Wójt Gminy Chrzanów oraz sołtysi poszczególnych sołectw zapraszają mieszkańców Gminy Chrzanów na zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na 2023 rok oraz omówienia bieżących spraw. Zebrania odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Chrzanów (Klub Seniora) w dniach: 26 wrzesień 2022 r. (poniedziałek): Chrzanów Pierwszy o godzinie 17.00 Chrzanów...
12
wrz

Konkurs „Niezłe ziółko?” - 2022

Na prace konkursowe czekamy do 16 września br. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: (5 do 7 lat) i ( 8 do 10 lat). Regulamin i kartę zgłoszenia można pobrać tutaj: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/konkurs-dla-dzieci-niezle-ziolko/?fbclid=IwAR1GCOn0raJDi3y_rmwOwtDnUYgIwpzNwG4VjrT9JOaleTzLi92IFByf0pw Prosimy o rozpowszechnienie wiadomości  o konkursie na Waszych stronach internetowych i portalach społecznościowych. Departament...
01
wrz

Stypendia i zasiłki szkolne 2022

Wnioski na stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2022/2023 można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie od 1 września do 15 września 2022 r. Kryteria dochodowe: 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa...
31
sie

Wyjaśnienia dotyczące wypłaty dodatku węglowego - 31.08.2022

INFORMACJA Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotycząca wypłaty dodatku węglowego w pliku PDF – link
25
sie

Stypendia uczniowskie w roku szkolnym 2022/2023 - Województwo Lubelskie

W roku szkolnym 2022/2023 Województwo Lubelskie realizuje programy stypendialne dla uczniów, których celem jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych osób, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim. Program „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy w...
22
sie

Galeria - Dożynki parafialne i festyn rodzinny - 21.08.2022

Dożynki parafiale w Chrzanowie fot. Mirosław Flis Festyn w Chrzanowie fot. Mirosław Flis      
19
sie

Dodatek węglowy 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie informuje, że dnia 12 sierpnia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i będzie  realizowana w Gminie Chrzanów  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.               Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku którego...
22
lip

Zwrot podatku akcyzowego sierpień 2022

Uprzejmie informujemy o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystany do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła powinien: w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia...
05
lip

Druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Lubelskie. Smakuj życie!” na najlepszy film promujący region lubelski.

Na rowerze, kajakiem, konno a może pieszo? Nieważne jak smakujesz lubelskie. Podejmij wyzwanie i stwórz swoją unikalną opowieść, która zainspiruje do odwiedzenia regionu lubelskiego i będzie nawiązywać do hasła: „Lubelskie. Smakuj życie!”. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do smakowania Lubelskiego i nakręcenia filmu z podróży po regionie. Nasz region to niezliczona...
30
cze

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Chrzanów 1 lipca 2022

Uprzejmie informujemy, że ze względu na utrzymujące się upały, skutkujące wzrostem temperatury w pomieszczeniach do poziomu przekraczającego 28 oC w  dniu  1  lipca (piątek) 2022 r. Urząd Gminy Chrzanów  i GOPS  będą czynne  w godzinach od 7:30 do 14:00
29
cze

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i spalania do 30 czerwca 2022.

Tylko do najbliższego czwartku (30 czerwca) właściciele lub zarządcy budynków mogą składać deklaracje dotyczące źródeł ciepła i spalania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Warto zrobić to na czas i uniknąć grzywny, która – jeśli sprawa trafi przed sąd – może sięgnąć nawet 5 tys. zł.    
27
cze

"Czyste Powietrze" - zaproszenie na spotkanie informacyjne 28 czerwca 2022

Wójt Gminy Chrzanów zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu „Czyste Powietrze” na spotkanie informacyjne w dniu 28 czerwca (wtorek) 2022 r. o godz. 16:30. Spotkanie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Chrzanów.
21
cze

Rusza „pomoc klęskowa” dla poszkodowanych w 2021- ARiMR

16 czerwca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków od rolników, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Dokumenty będą przyjmowane w biurach powiatowych ARiMR do 30 czerwca 2022 r. Z pomocy mogą skorzystać producenci rolni, którzy ponieśli w 2021 roku...
20
cze

Debata nad raportem o stanie Gminy Chrzanów za 2021 rok.

Szanowni mieszkańcy Gminy Chrzanów, Informuję, że zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Wójt Gminy Chrzanów przedstawił Raport o stanie Gminy Chrzanów za 2021 rok. W związku z powyższym,...
15
cze

17 czerwca (piątek) 2022 r. - Urząd Gminy będzie nieczynny

Uprzejmie informuję , że w  dniu  17 czerwca (piątek) 2022 r. Urząd Gminy  będzie nieczynny Wójt Gminy Marcin Sulowski
15
cze

"Czyste Powietrze" - zaproszenie na spotkanie informacyjne

 Wójt Gminy Chrzanów zaprasza wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem środków na wymianę źródła ciepła oraz przeprowadzeniem termomodernizacji swojego domu do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu „Czyste Powietrze”. Spotkanie to odbędzie się w dniu 22 czerwca (środa) 2022 r.  o godz. 16:30 w sali narad Urzędu Gminy Chrzanów. Celem spotkania...
14
cze

„TWOJA ULUBIONA TRASA ROWEROWA W WOJ. LUBELSKIM. II EDYCJA” 2022

Jesteś entuzjastą/ką wycieczek rowerowych? Masz ulubione trasy na weekend i urlop? A może do pracy jeździsz rowerem? Jeśli tak – weź udział w konkursie i podziel się z nami swoją ulubioną trasą rowerową! To już druga edycja konkursu rowerowego organizowanego przez serwis transportowy Clicktrans. Wyniki pierwszej edycji znajdziesz tutaj....
31
maj

Konsultacje społeczne - 10 maja 2022r.

10 maja 2022r. Szanowni Państwo W związku z przystąpieniem do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejny okres programowania   –     LGD „Leśny Krąg” zaprasza organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, mieszkańców powiatu janowskiego do udziału w spotkaniach konsultacyjnych. Za udział w spotkaniu będą przyznawane Certyfikaty o wadze 2 punktów. Program spotkania: Założenia inicjatywy LEADER na...
27
maj

Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r., obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. O ustanowieniu tego święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. Święto samorządu to także Dzień Pracownika Samorządowego.  Z tej okazji wszystkim Pracownikom Samorządowym – Radnym, Sołtysom, członkom Rad...
21
maj

III edycja konkursu plastycznego pn. Lubelskie Pięknieje. Jak Fundusze Europejskie zmieniają Twoją okolicę.

Konkurs ten kierujemy do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z województwa lubelskiego, a jego celem jest rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci oraz popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej, której tematem będą zmiany, jakie zaszły w najbliższym otoczeniu Uczestnika, dzięki środkom z Funduszy Europejskich. Technika...
21
maj

Rekrutacji do projektu "Moja firma" maj 2022

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje potencjalnych zainteresowanych o rekrutacji do projektu Moja firma (nr umowy: 261/RPLU.09.03.00-06-0047/21-00) mającego na celu pobudzenie aktywności zawodowej oraz rozwinięcie postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia w regionie poprzez dostarczenie niezbędnej wiedzy dla  Uczestników Projektu oraz udzielenie bezzwrotnych dotacji w wysokości 23 050,00 zł i wsparcia pomostowego (1 800,00 zł/miesięcznie...
10
maj

Monitorowanie rynku maku i konopi włóknistych maj 2022

Dyrekcja Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie uprzejmie informuję, że w dniu 7 maja 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz.764), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia...
05
maj

Pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej - Gmina Dzwola

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO o wydaniu decyzji nr 32/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. – znak sprawy: IF-I.7840.2.19.2021.AM
29
kw.

REHABILITACJA W KRUS 2022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny     w Lublinie zaprasza rolników na bezpłatne leczenie rehabilitacyjne. Z sanatorium mogą skorzystać osoby: – ze schorzeniami narządu ruchu: kończyn górnych i dolnych, stawów, kręgosłupa. – ze schorzeniami układu krążenia: w 6 miesięcy po przebytym zawale serca, z nadciśnieniem tętniczym ( I okres), innymi...
29
kw.

231 - rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. więcej…. 3 maja to święto narodowe ustanowione na pamiątkę uchwalenia Konstytucji...
29
kw.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach wzruszeń i radości. 2 maja (poniedziałek) obchodzimy Dzień Flagi. Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub...
29
kw.

Zajęcia Klubu Seniora w naszej gminie ruszyły!

We wtorek, środę czwartek i piątek odbyły się spotkania otwierające szereg działań w ramach projektu „Klub Seniora w Gminie Chrzanów”. Przypomnijmy, że uczestnicy projektu spotykać się będą w na atrakcyjnych i ciekawych zajęciach, tj: -warsztacie rękodzieła, -warsztacie z animatorem, -warsztacie muzycznym, -warsztacie kulinarnym, dietetycznym -warsztacie komputerowym, -treningu kompetencji życiowych...
27
kw.

Konkurs dla dzieci „Niezłe ziółko”

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 5 do 10 lat z terenu województwa lubelskiego do udziału w konkursie „Niezłe Ziółko”.  Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych: grupa młodsza – od 5 do 7 lat; grupa starsza – od 8 do 10 lat. Praca konkursowa składa się z trzech...
22
kw.

Spotkanie Klubu Seniora - 26.04.2022

Odbędzie się  26.04.2022 r.(wtorek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Chrzanów. Wszystkich zapisanych jak również zainteresowanych projektem Klubu Seniora serdecznie zapraszamy!
22
kw.

Obowiązek stałego nadzoru nad psem

Posiadanie psa to ogromna odpowiedzialność, która spoczywa na opiekunie psa. Jest to dbanie o to czworonożne stworzenie w najlepszy możliwy sposób, ale również dbanie o otoczenie, w jakim znajduje się nasz pies – dbanie o środowisko, o inne zwierzęta czy o ludzi. Właściciel psa ma obowiązek stałego nadzoru nad...
21
kw.

Dofinansowanie zakupu dekodera lub telewizora - Bezpłatna telewizja naziemna

Dofinansowaniem objęty jest zakup dekodera lub telewizora spełniającego wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 515), czyli takiego, który umożliwia poprawny odbiór sygnału telewizyjnego w nowym standardzie. Wniosek...
14
kw.

ROZPORZĄDZENIE NR 1 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu janowskiego

ROZPORZĄDZENIE NR 1 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu janowskiego
08
kw.

Ogłoszenie Klub Seniora

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Chrzanów po 60-tym roku życia do udziału w zajęciach organizowanych przez Klub Seniora w ramach projektu realizowanego przez Gminę Chrzanów. Udział w  projekcie umożliwia: nieodpłatne spędzenie czasu w miłej atmosferze, korzystanie z zasobów i wyposażenia klubu, rozwój umiejętności i zainteresowań poprzez udział w zajęciach dodatkowych wyjazdy...
06
kw.

OBWIESZCZENIA WOJEWODY LUBELSKIEGO o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej w gminie Dzwola.

Obwieszczenia Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Janowskiego nr 245/2017 z dnia 19 października 2017 r., znak: BOŚ.II.6740.143.2016.AG o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej EW-2 wraz z placem manewrowym i dojazdem, na działkach nr ewid. 158, 159, 160, 161/1, 2269, 162, 163, 164,...
06
kw.

ENGLISH Leaflet - Ukraine visa information - UKRAINIAN

Immigration information for Ukrainians and their family members Відомості про імміграцію для українців та їхніх родичів
04
kw.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Chrzanów

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ w Gminie Chrzanów Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) z pomocy może skorzystać każda zainteresowana osoba, która złoży pisemne...
31
mar

Bezdomy pies pod Publiczna Szkołą Podstawową w Otroczu.

Pies szuka właściciela (byłego lub nowego), spokojny, nie lubi samochodów. Miejsce pobytu pod Publiczna Szkołą Podstawową w Otroczu.  
29
mar

Licytacja nieruchomości

INFORMACJA W PLIKU PDF
23
mar
21
mar

Zaktualizowana ulotka - informacja dla uchodźców.

Podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji. Ulotka informacyjna_UA_17_03 Ulotka informacyjna_RU_17_03 Ulotka informacyjna_PL_17_03 Ulotka informacyjna_EN_17_03
18
mar

"Czyste Powietrze" - zaproszenie na spotkanie informacyjne

Wójt Gminy Chrzanów zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu „Czyste Powietrze” na spotkanie informacyjne w dniu 23 marca (środa) 2022 r.  o godz. 17:00. Spotkanie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Chrzanów.
16
mar

Spotkanie dot. oferty oświatowej szkół średnich dla uczniów, którzy przyjechali z Ukrainy

W dniu 17.03.2022 roku o godz. 9.00 w Ośrodku Edukacji ekologicznej w Janowie Lubelskim odbędzie się spotkanie dotyczące oferty oświatowej szkół średnich dla uczniów, którzy przyjechali z Ukrainy po 24.02.2022 roku. No spotkanie zapraszamy uczniów w wielu 15-17 lat. 17.03.2022 року о 9.00 в центріекологічноїосвіти в Янові-Любельскомувідбудетьсянарадащодопропозиціїпроосвітусередніхшкілдляучнів, якіприїхали з...
15
mar

Z darami dla uchodźców z Ukrainy ...

W sobotę 12 marca 2022 r., wypożyczonym busem, wyruszyliśmy do przejścia granicznego w Hrebennem z pomocą humanitarną dla uchodźców  z Ukrainy. Z darów, które zebraliśmy, dzięki ofiarności społeczeństwa, zabraliśmy: artykuły higieniczne, słodycze i żywność dla dzieci, a z odzieży: ciepłe czapki, szaliki i skarpety. Przygotowaliśmy też ponad 100 litrów...
11
mar

Informacja z zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy.

W dniach od 01.03.2022 do 07.03.2022 odbyła się zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy w miejscowościach Łada, Malinie, Otrocz i Chrzanów. Z całego serca dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc. Dzięki Waszemu zaangażowaniu zgromadziliśmy sporą ilość środków higieny osobistej , środków piorących, kocy, pościeli, słodyczy, żywności  Będą przekazane osobom pokrzywdzonym...
10
mar

Koncert charytatywny "Lubelskie z Ukrainą"

13 marca zapraszamy na koncert charytatywny „Lubelskie z Ukrainą”. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie o godzinie 18:30. W koncercie wezmą udział znakomici artyści: Enej, Krzysztof Cugowski, Chris Cugowski, soliści i Band Teatru Muzycznego w Lublinie, gitarzysta Adam Drathe, Chór Gospel Rain, Jolanta Sip, Norbert Smoliński...
03
mar

Nabór ofert - "Małe Granty" - Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Zarząd Województwa Lubelskiego prowadzi nabór na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert w obszarze zadań publicznych. Podyktowane jest to potrzebami NGO świadczących pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Szczegółowe informacje: https://promocja.lubelskie.pl/…/nabor-ofert-male-granty/
22
lut

III Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną - 2022

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w III edycji Wojewódzkiego Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną. Upowszechnianie tradycji Świątecznych i przekazywanie o nich wiedzy, to piękny sposób na integrację międzypokoleniową oraz ocalenie od zapomnienia tego, co najpiękniejsze w naszej kulturze. Dlatego pragniemy zaprosić wszystkich mieszkańców...
21
lut

„Popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chrzanów poprzez organizację zajęć sportowych upowszechniających narciarstwo zjazdowe” 2022

OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), na realizację zadania publicznego pn.: „Popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu...
17
lut

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Chrzanów

W niedzielę, 13 lutego  2022 r.  na sali   gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Chrzanowie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Chrzanów. Na boisku zmierzyło się dziewięć drużyn. Turniej oficjalnie otworzył Wójt Gminy Chrzanów Pan Marcin Sulowski Do udziału w rozgrywkach zgłosiło...
03
lut

Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2022

Wójt Gminy Chrzanów zaprasza zainteresowane organizacje do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Chrzanów w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrzanów na  rok 2022. DOKUMENTACJA NA BIP w LINKU
28
sty

VI nabór na usuwanie azbestu!

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu! Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu VI naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Nabór Zgłoszeń...
26
sty

Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki – V edycja wystartowała

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z Fundacja Enea uruchomiła V edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. To wyjątkowy program, który wspiera młodych, utalentowanych ludzi, szukających dofinansowania swojego rozwoju sportowego. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 zł. na realizację jasno...
20
sty

ZDROWE ŚRODOWISKO I CHOROBY ZAKAŹNE - BADANIA SEROLOGICZNE W KIERUNKU BORELIOZY.

ZDROWE  ŚRODOWISKO I CHOROBY ZAKAŹNE BADANIA SEROLOGICZNE W KIERUNKU BORELIOZY Mamy przyjemność poinformować, że Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie podpisał umowę z Ministrem Zdrowia na kontynuację realizacji zadania zdrowia publicznego              w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w zakresie zadania nr 2 pn. Podejmowanie inicjatyw...
18
sty

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Janowie Lubelskim -Polski Ład- 18.01.2022

Szanowni Państwo, z Nowym Rokiem weszły w życie zmiany przepisów podatkowych, wprowadzonych ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wdraża podatkową część  kompleksowego programu społeczno-gospodarczego Polski Ład....
18
sty

Projekt - Radykalne uproszczenia dla rolników 18.01.2022

Misją MRiRW jest zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających zrównoważony rozwój polskiej wsi, rolnictwa i rybactwa. Dlatego, w ślad za inicjatywami wskazanymi w Polskim Ładzie oraz Polskim Ładzie dla Polskiej Wsi, realizowany jest projekt strategiczny, którego celem jest zmniejszenie wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia  działalności rolniczej oraz działalności związanej...
17
sty

Zwrot podatku akcyzowego luty 2022

Uprzejmie informujemy o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystany do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła powinien: w terminie od 1 luty 2022 r. do 28...
04
sty

DODATEK OSŁONOWY-2022

Od stycznia 2022 roku można składać wnioski o dodatek osłonowy. Nowe świadczenie przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Wobec tego dodatek ten będzie przysługiwał w przypadku przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku...
03
sty

ROZPORZĄDZENIE NR 3 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu janowskiego 30.12.2021

Informuję, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego (poz. 6301) ukazało się Rozporządzenie nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Janowie Lubelskim w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu janowskiego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. TREŚĆ W PLIKU PDF – ZOBACZ Edyta Nowak Z-ca...
23
gru

Życzenia z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2022

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego chcemy życzyć Mieszkańcom Gminy doświadczenia ogromnej radości, która swe źródło ma w tym niepozornym betlejemskim żłóbku. Niech ta radość umacnia Waszą wiarę i nadzieję na drogach Waszego chrześcijańskiego życia. Postarajmy się tę niespotykaną aurę Bożego Narodzenia zanieść do Waszych rodzin i środowisk, które tak...
17
gru

Informacje o stanie przejezdności dróg gminnych 2021/2022

Informacje o stanie przejezdności dróg gminnych  użytkownicy dróg uzyskać będą mogli: 1)  pod nr telefonu: (15) 8755132 w dni powszednie w godz: 8:00  – 15: 30, 2)  pod nr telefonu: 667480 040 w godz: 6:00 – 8:00 oraz 15:30 – 20:00     –  w dni powszednie      –  w...
17
gru

Zasady organizacji dyżurów oraz technologii prac przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2021/2022 na drogach powiatowych

Praca przy zimowym utrzymaniu dróg prowadzona będzie w systemie jedno lub dwu zmianowym w zależności od panujących warunków atmosferycznych i występującej sytuacji na drogach z możliwością wprowadzenia trzeciej zmiany przez Dyrektora ZDP w razie uzasadnionej konieczności lub w przypadku utrudnień w ruchu. Przy utrzymujących się ustabilizowanych warunkach atmosferycznych akcja...
13
gru

"Czyste Powietrze" - zaproszenie na spotkanie informacyjne

Wójt Gminy Chrzanów zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu „Czyste Powietrze” na spotkanie informacyjne w dniu 16 grudnia (czwartek) 2021 r.  o godz. 17:00. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy Chrzanów. Dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać na: wymianę źródła ciepła,...
10
gru

Przebudowa dróg gminnych nr 108813L i 108814L w miejscowości Chrzanów Pierwszy

Gmina Chrzanów przy dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowała zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 108813L i 108814L w miejscowości Chrzanów Pierwszy. Umowa z wykonawcą została podpisana 30.09.2021. W ramach zadania przewidziano budowę jednojezdniowej o nawierzchni bitumicznej, chodnika dla ruchu pieszych o szerokości 2,0m, wykonanie oznakowania pionowego...
06
gru

Zapytania ofertowe szkół dla zadania w ramach programu pn. „Laboratoria Przyszłości”

  Zapraszamy do składania zapytań ofertowych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” szkół z Gminy Chrzanów Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrzanowie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – 60 tys. zł LINK Publiczna Szkoła Podstawowa w Ładzie – 30 tys. zł LINK Publiczna Szkoła Podstawowa w Otroczu – 30 tys. zł LINK
01
gru

Laboratoria Przyszłości w szkołach Gminy Chrzanów

         „Laboratoria Przyszłości” to program edukacyjny skierowany do szkół podstawowych w całej Polsce. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, poprzez sfinansowanie zakupu wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Laboratoria  Przyszłości  to  inicjatywa edukacyjna  realizowana  przez  Ministerstwo  Edukacji  i  Nauki  we ...
20
lis

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

21 listopada 2021 r., a więc w najbliższą niedzielę obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego, który jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych. Pamiętajmy i doceniajmy, że praca osób pomagającym i wspierających jest bardzo trudna. Wymaga wiedzy i wrażliwości, profesjonalizmu i zaangażowania, spojrzenia ogólnego i równocześnie dostrzegania pojedynczego człowieka oraz zmagania się z różnymi przeciwnościami losu i barierami. Dziękujemy za troskę...
16
lis

103 lata temu, 11 listopada 1918 r., Polska odzyskała niepodległość.

Tego dnia uwolniony z twierdzy magdeburskiej Józef Piłsudski przejął z rąk Rady Regencyjnej władzę wojskową, po trzech dniach władzę cywilną, by wreszcie „jako Wódz Naczelny Armii Polskiej notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym” powrót „Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej” na mapę świata. Po 123 latach Polska stawała...
09
lis

Napisz dyktando i pomóż potrzebującym - specjalna akcja portalu dyktanda.pl

Już w ten czwartek, 11 listopada, odbędzie się największe w naszym kraju dyktando. Do wzięcia udziału zaproszeni są wszyscy, którzy chcieliby sprawdzić na ile dobrze zna ortografię, a jednocześnie zrobić coś dobrego dla innych. Najważniejszym celem Dyktanda na Święto Niepodległości jest bowiem zebranie jak największej kwoty wsparcia dla potrzebujących....
09
lis

Narodowe Święto Niepodległości 2021

Narodowe Święto Niepodległości jest symbolem ogromnego sukcesu, na który złożyły się wysiłki kolejnych pokoleń Polaków, ale również symbolem jedności, solidarności i współpracy całego społeczeństwa. To wartości szczególnie ważne dzisiaj, w tak trudnych dla naszego społeczeństwa czasach. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy Polska...
04
lis

Budowa boiska wielofunkcyjnego i remont Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrzanowie im Marszałka Józefa Piłsudskiego

Gmina Chrzanów zrealizowała prace budowlane związane z zadaniem inwestycyjnym współfinansowanym z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego i remont  Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrzanowie”. Celem zrealizowanego projektu było podniesienie sprawności fizycznej, głównie dzieci i młodzieży gminy, oraz aktywizacja osób...
02
lis

UCZNIOWIE NASZYCH SZKÓŁ POZNAJĄ POLSKĘ

W ramach ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki przedsięwzięcia ,,Poznaj Polskę” Gmina Chrzanów uzyskała wsparcie finansowe na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2021 w trakcie roku szkolnego, zgłoszonych przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrzanów, wycieczek szkolnych  związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi...
02
lis

Zawieszenie od 2 listopada 2021 roku udzielania pomocy prawnej i porad obywatelskich w formie bezpośredniej

Starosta Janowski informuje o zawieszeniu od 2 listopada b.r. udzielania pomocy prawnej i porad obywatelskich w formie bezpośredniej, w wyznaczonych do tego celu lokalach. Informacja Starosty – listopad 2021
21
paź

Obwieszczenie farma wiatrowa Dzwola

Obwieszczenie o farmie wiatrowej w Gminie Dzwola w linku
20
paź

Prace konkursowe na projekt herbu Gminy Chrzanów

Zapraszamy do oglądania prac konkursowych na projekt herbu Gminy Chrzanów          
13
paź

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałbym wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom oświaty złożyć serdeczne podziękowania za ich wychowawczy i dydaktyczny trud. Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację i...
11
paź

Apel Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego - październik 2021

APEL NA FACEBOOKU „Szczepienia są kluczowym elementem walki z COVID-19. Szczepiąc się chronimy nie tylko siebie, ale także swoich najbliższych, osoby starsze. Dlatego bardzo gorąco namawiam państwa do zaszczepienia się, korzystajmy z dobrodziejstw nowoczesnej medycyny. Drodzy Państwo, nie czekajmy. Zaufajmy nauce, zaufajmy medykom, bądźmy wszyscy ambasadorami szczepień!” – Marszałek...
06
paź

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE - październik 2021

Rusza bezpłatna akcja szczepień przeciw grypie w sezonie 2021/2022 m.in. dla seniorów, nauczycieli,  personelu medycznego, farmaceutów, czy pensjonariuszy DPS-ów. Lista punktów szczepień dostępna na stronie pacjent. gov.pl https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype Szczegółowy wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych szczepień znajduje się w załączonym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 roku.
01
paź

UPRAWA MAKU I KONOPI WŁÓKNISTYCH w 2022 r.

Proszę o zgłaszanie zamiaru prowadzenia upraw maku i konopi włóknistych na terenie gminy Chrzanów w 2022r. Zgłoszenia należy składać do Urzędu Gminy w Chrzanowie lub sołtysa, w terminie do  12 października 2021 roku. UWAGA! Zgłoszenie zamiaru nie jest jednoznaczne z uzyskaniem decyzji zezwalającej na uprawę w/w roślin. Jednak nie...
01
paź

„Lubelskie Rowerowe z KSOW-em”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Rajdzie rowerowym „Lubelskie Rowerowe z KSOW-em”, którego organizatorem jest Województwo Lubelskie. Celem wydarzenia jest: promocja działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, aktywizacja mieszkańców wsi, promowanie i upowszechnianie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców lubelskich terenów wiejskich, poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi lubelskiej oraz informowanie społeczeństwa i potencjalnych...
01
paź
27
wrz

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Gmina Chrzanów zawiadamia mieszkańców, że w dniu 30 września 2021 roku (czwartek) we wszystkich miejscowościach gminy przeprowadzony będzie odbiór następujących odpadów: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony (wyłącznie od samochodów osobowych i busów do wysokości...
23
wrz

Wnioski na ZASIŁEK RODZINNY, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY i ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO na okres zasiłkowy 2021/2022

można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (wersja papierowa) w  siedzibie:   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów w dniach i godzinach pracy ośrodka tj. od poniedziałku do piątku: 7:30...
23
wrz

Piosenka o Ziemi Janowskiej.

Zobacz tutaj:  https://youtu.be/8PUJ2eJSbSs Autorem jest Sylwester Bernaciak. Mieszkaniec Janowa Lubelskiego od 20 lat komponuje muzykę, a inspiracją są piękna miejsca Lubelszczyzny. ” Napisałem, nagrałem i zaśpiewałem piosenkę do wiersza janowskiego poety Ryszarda Martyny. Wiersz mówi o Ziemi Janowskiej. Zmontowałem klip filmowy który przedstawia zdjęcia wszystkich siedmiu gmin wchodzących w...
18
wrz

Konsultacje społeczne odnośnie programu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”

Tylko do 30 września br. trwają konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”, który został opracowany przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Dokument ten rozstrzyga na co i w jaki sposób (według jakich procedur) będą wydawane środki europejskie przeznaczone dla Lubelszczyzny. Od ponad roku Lubelska Sieć Lokalnych Grup...
18
wrz

Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego (VII)

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim w związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego (VII)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa : 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa –projekty PUP,  informuję, że...
18
wrz

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA PROJEKT HERBU GMINY CHRZANÓW

Wójt Gminy Chrzanów ogłasza konkurs na projekt herbu Gminy Chrzanów Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych, byłych i obecnych mieszkańców Gminy Chrzanów. REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT HERBU GMINY CHRZANÓW zał. nr 1 herb Gminy Chrzanów – zgłoszenie zał. nr 2 herb Gminy Chrzanów – oświadczenie zał. nr...
31
sie

Stypendia i nagrody dla uczniów szkół podstawowych za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

Począwszy od roku szkolnego 2021/2022 w Gminie Chrzanów wchodzi w życie  Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. W ramach tego programu ustanowione zostały stypendia Wójta Gminy Chrzanów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe oraz nagroda Wójta Gminy Chrzanów. Stypendium lub nagroda stanowią formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym i przyznawane będą niezależnie od sytuacji...
31
sie

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie  informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów będą przyjmowane od 01 września 2021 r. do 15 września 2021 r,  w siedzibie OPS  w godz. od 7.30 do 15.30              Podstawową przesłanką do otrzymania stypendium szkolnego o charakterze socjalnym jest trudna...
28
sie

POŻEGNANIE LATA – 22 sierpnia 2021

Informacja o przeprowadzonym wydarzeniu „Pożegnanie lata” – piknik integracyjny w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju...
24
sie

Galeria - Dożynki parafialne i festyn rodzinny - 21.08.2022

Dożynki parafiale w Chrzanowie fot. Mirosław Flis Festyn w Chrzanowie fot. Mirosław Flis  
23
sie

Expert ZUS - Świadczenie DOBRY START 300+

Szanowni Państwo,  od 1 lipca 2021 r. świadczenie w ramach programu Dobry Start (tzw. 300+) przyzna i wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie drogą elektroniczną. „Ekspert z ZUS pomoże w założeniu profilu PUE  w celu złożenia  wniosku o świadczenie z programu...
10
sie

Konkurs pt. "Akcja Reanimacja i Moc Ratowania" dla strażaków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizowała konkurs skierowany do członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ratowników medycznych z terenów wiejskich polegający na nakręceniu krótkiego filmu instruktażowego poświęconego udzielaniu pierwszej pomocy. Będziemy zobowiązani za rozpowszechnienie informacji na temat tego przedsięwzięcia. Poniżej link do strony ARiMR, gdzie znajdują się wszystkie informacje i...
29
lip

OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI - źródeł ciepła i źródeł energii elektrycznej oraz źródeł spalania paliw eksploatowanych na potrzeby budynku lub lokalu

ulotka-1 ulotka-2 deklaracja-A-budynek mieszkalny deklaracja-B-budynek niemieszkalny przyklad-wypelnionej-deklaracji-A przyklad-wypelnionej-deklaracji-B  
26
lip

Zwrot podatku akcyzowego sierpień 2021

Uprzejmie informujemy o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystany do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła powinien: w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31...
22
lip
15
lip

Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Informujemy, że Gmina Chrzanów uruchomiła Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze”, oraz jego złożenie. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, gdzie następuje ich ocena merytoryczna. Punkt konsultacyjny...
12
lip

Informacja o rajdzie rowerowym TOUR DE LUBELSKIE w Powiecie Janowskim 2021

Regulamin Rajdu Rowerowego „Tour de Lubelskie” w Powiecie Janowskim 2021” Partner wydarzenia: Województwo Lubelskie
07
lip

Regionalny System Ostrzegania

Regionalny System Ostrzegania (RSO) to darmowa, powszechna usługa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodów umożliwiająca powiadamianie obywateli o zagrożeniach. PORADNIK INSTALACJI i UŻYTKOWANIA
06
lip

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Informacja dla mieszkańców o możliwości przystąpienia do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Wójt Gminy Chrzanów informuje o naborze wniosków dotyczących udziału w programie: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Chrzanów”. Gmina Chrzanów będzie wnioskowała o uzyskanie...
29
cze

I N F O R M A C J A szacowanie strat

W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, które miały miejsce w dniu 26 czerwca 2021 r. na terenie Gminy Chrzanów informujemy o naborze wniosków na szacowanie strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku gradu, nawalnego deszczu. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu...
29
cze

Fotorelacja ze spotkania z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej w Chrzanowe

Zapraszamy do oglądania.  fot. Mirosław Flis Zapraszamy do oglądania.  fot. Alina Boś
28
cze

Spotkanie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z mieszkańcami Gminy Chrzanów.

Ze względu na skutki gwałtownych burz na terenie naszej gminy, zmienił się charakter wizyty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W miejsce pikniku rodzinnego, odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Gminy Chrzanów. Początek spotkania na górnym boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrzanowie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 czerwca o godzinie...
27
cze

„Co w LGD piszczy” czyli garść informacji na temat realizacji programu LEADER 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” działa na rzecz mieszkańców powiatu janowskiego od 2004r. W okresie Programowania PROW na lata 2014-2020 realizuje Lokalną Strategię Rozwoju – budżet całkowity wynosi 4860000 zł z czego do 30.05.2021 r. zostało wykorzystane  3621868,16zł. Środki te zostały rozdysponowane  w całym powiecie janowskim. Stowarzyszenie LGD „Leśny...
22
cze

Debata nad Raportem o stanie Gminy Chrzanów 2020

 Szanowni mieszkańcy Gminy Chrzanów             W porządku obrad XXIII sesji Rady Gminy Chrzanów, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. (środa)  przewidziana jest debata nad raportem o stanie Gminy Chrzanów za 2020 rok. W debacie nad raportem o stanie Gminy Chrzanów, oprócz radnych, mogą zabierać głos Mieszkańcy. Zgodnie...
18
cze

Letni wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS 2021

NSZZ RI „Solidarność” organizuje letni wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, który dofinansowany jest przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W załącznikach ofertę wypoczynku w Stegnie w terminie od 12 lipca – 22 lipca 2021 r., Ośrodek Wczasowy „Polar” w Stegnie, ul. Wczasowa 5.  Warunkiem skorzystania z oferty...
10
cze

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

konkurs dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych pt. „Spisowa wyszukiwarka językowa”: https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/wyszukiwanka-jezykowa/ konkurs dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych pt. „Spisowa krzyżówka językowa”: https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/spisowa-krzyzowka-jezykowa/  
10
cze

e-Bank Talentów Edycja 2021

jest to pionierski projekt skierowany do najzdolniejszych młodych artystów od 13 do 22 roku życia z całej Polski. Misją naszego programu jest odnalezienie najbardziej uzdolnionych artystycznie młodych muzyków oraz zapewnienie im pomocy w budowaniu kariery. W ramach programu każdy z 40 wyłonionych stypendystów otrzyma możliwość indywidualnych lekcji mistrzowskich oraz...
30
maj

Jak sprawdzić rachmistrza spisowego.

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych od 14 maja br., informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość: Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99, wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie...
28
maj

RAPORT o stanie Gminy Chrzanów w 2020 roku

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.
14
maj

Zwalczanie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego - maj 2021

ROZPORZĄDZENIE NR 11 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 6 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego.
06
maj

Ruszają szczepienia w Punkcie Szczepień Powszechnych w Janowie Lubelskim. Szczepić się można będzie w budynku LO

Ruszają szczepienia w Punkcie Szczepień Powszechnych w budynku Liceum Ogólnokształcącego (od strony parkingu) w Janowie Lubelskim. Szczepienia odbędą się we wtorek 11. maja i czwartek 13. maja w godzinach 8.00 – 12.00. Na chętnych czeka personel medyczny, który zajmie się pacjentem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi standardami. Uwaga! Liczba szczepionek...
05
maj

APEL DO HODOWCÓW ŚWIŃ - maj 2021

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W JANOWIE LUBELSKIM W ZWIĄZKU Z PRZYPADKAMI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ U DZIKÓW NA TERENIE POWIATU JANOWSKIEGO ORAZ OKRESEM WZMOŻONYCH PRAC POLOWYCH INFORMUJĘ, ŻE: NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA SKUTECZNE CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJĘ SPRZĘTU ROLNICZEGO I MASZYN UŻYWANYCH POZA OBRĘBEM GOSPODARSTWA, PRZED WJAZDEM NA JEGO TEREN STOSOWANIE...
23
kw.

Ogólnopolski konkurs matematyczny – TopMaths 2021

Dnia 29.04.2021 roku rozpocznie się bardzo długo wyczkiwane wydarzenie – ogólnopolski konkurs matematyczny pod nazwą „TopMaths”! Ogólnopolski konkurs matematyczny TopMaths adresowany jest do wszystkich pasjonatów matematyki, którzy chcą spróbować swoich sił z zadaniami odnoszącymi się do wspomnianej dziedziny nauki. Adresowany jest on do uczniów z terenu całej Polski, którzy...
20
kw.

Konkursu plastycznego dla przedszkoli pt. „Mój wymarzony dom”

  Konkurs plastyczny dla przedszkoli (NSP2021) – Regulamin
20
kw.

Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Informujemy, że przyjmowanie zgłoszeń do loterii rusza 22.04.2021r. Pamiętaj, zachowaj wiadomość z 10 – znakowym Kodem Potwierdzającym Dokonanie Samospisu. https://loteria.spis.gov.pl/
07
kw.

„Liczymy się dla Polski”

Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Od 1 kwietnia br. prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Z uwagi na obecne zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19 w celu umożliwienia efektywnego przeprowadzenia spisu Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 1 kwietnia 2021 r. ustawę z...
01
kw.

Ostatnie pożegnanie Jana Bańki

„… można odejść na zawsze, by stale być blisko.”  Ks. J. Twardowski Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Jana Bańki Przewodniczącego Gminy Chrzanów w latach 2006 – 2018 wyrazy współczucia i słowa otuchy rodzinie i bliskim składają Wójt Gminy Chrzanów – Marcin Sulowski Przewodniczący Rady Gminy Chrzanów –...
26
mar

Uwaga hodowcy drobiu

Przekazujemy Państwu pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Janowie Lubelskim PISMO oraz rozporządzenie dotyczące ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków. ROZPORZĄDZENIE
26
mar

Apel Członka Zarządu Województwa Lubelskiego - Pszczoły

TREŚĆ PISMA Apel Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Ulotka_pszczoly-A5_druk Ulotka_pszczoly-A5_druk Plakat pszczoły
24
mar

„Polska Od Kuchni” 2021

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich. Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta – Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.  Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów. Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od...
17
mar

Zawiadomienie dla plantatorów maku niskomorfinowego i konopi włóknistych z terenu Gminy Chrzanów - 17 marzec 2021

Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Chrzanów, którzy wyrazili chęć uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych w 2021 roku, o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wydanie zezwoleń na uprawę w/w roślin. Wnioski o wydanie zezwoleń , wraz z opłatą skarbową w wysokości 30 zł. proszę składać w Urzędzie Gminy w Chrzanowie, (kontakt...
17
mar

Szkoleniach w formie webinariów dla rolników - marzec 2021

Webinaria (szkolenia informacyjne, bez wydawania zaświadczeń) Harmonogram szkoleń w formie webinarium planowanych w miesiącu marzec 2021 r.
15
mar
10
mar

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego - 10.03.2021

w sprawie uchwały obwodów łowieckich. – plik pdf
10
mar

Stop pożarom traw! Ziemia jest tylko jedna! - wiosna 2021

Państwowa Straż Pożarna apeluje o niepodpalanie suchych traw na łąkach i nieużytkach rolnych! Jak co roku przyłączamy się do apelu. W okresie wczesnej wiosny wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach  i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest...
09
mar

Programu Stypendialnego Horyzonty realizowanego przez Fundację EFC i Fundację Rodziny Staraków

Szanowni Państwo, do dnia 31 marca trwa rekrutacja do 11 edycji   Programu Stypendialnego Horyzonty realizowanego przez Fundację EFC i Fundację Rodziny Staraków.   Program Horyzonty to kompleksowe wsparcie dla uczennic i uczniów pochodzących z małych miejscowości, którzy w tym roku kończą szkołę podstawową i chcą się dalej rozwijać w wybranych liceach i...
09
mar

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Chrzanów w 2021 roku

Zarządzenie nr 16/2021 Wójta Gminy Chrzanów z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie:ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Chrzanów w 2021 roku – plik PDF
03
mar

Informacja o przyznanej dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Legion” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrzanowie im. Marszałka Piłsudskiego

Wójt Gminy Chrzanów informuje, że została udzielona dotacja w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2020r poz. 1057) w wysokości 5000 zł. słownie pięć tysięcy zł. Uczniowski Klub Sportowy „Legion” przy Publicznej Szkole Podstawowej...
26
lut

II Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej, zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu na najpiękniejszą tradycyjną oraz współczesną palmę i pisankę wielkanocną. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, którego praca zostanie zakwalifikowana przez miejscowy urząd gminy lub...
25
lut

Akcja - "Tydzień Pomocy osobom Pokrzywdzonym" od 22 do 28 lutego 2021r.

Ogłoszenie Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim w pliku pdf – „zobacz”
23
lut

„Popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chrzanów poprzez organizację zajęć sportowych upowszechniających narciarstwo zjazdowe” - luty 2021

OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), na realizację zadania publicznego pn.: „Popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu...
22
lut

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Gmina Chrzanów zawiadamia mieszkańców, że w dniu 24 luty 2021 roku (środa) przeprowadzony będzie odbiór następujących odpadów: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony (wyłącznie od samochodów osobowych i busów do wysokości 1,20 m). Odpady te...
22
lut

Informacja o XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik ogłasza XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” i zaprasza najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich do udziału w tym przedsięwzięciu. Honorowy Patronat nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udzielają: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy,...
22
lut

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku. PCPR Janów Lubelski

Powiatowe Centrum Pomocz Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, iż   Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.  Wnioski w ramach powyższego programu w 2021 r. będą przyjmowane w trybie ciągłym, wg poniższego harmonogramu. Moduł...
18
lut

Wszystko o produktach pszczelich i apiterapii - 20 luty 2021

W ramach zadania informacyjnego PZP na temat produktów pszczelich Polski Związek Pszczelarski przygotował bezpłatny wykład/webinar on-line, który odbędzie się w najbliższą sobotę 20.02.2021 o godz. 11:00.  Webinar kierowany jest do potencjalnych konsumentów miodu i innych produktów pszczelich.  Celem jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa o jakości i cechach produktów pszczelich oraz...
11
lut

Kandydat do pełnienia funkcji rodziny zastępczej - PCPR Janów Lubelski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci z terenu naszego powiatu.    „Dziecko dla pełnego i prawidłowego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia”.                                                                                                             Konwencja Praw Dziecka Nie wszystkie dzieci mają...
08
lut

Informacje o stanie przejezdności dróg gminnych

Informacje o stanie przejezdności dróg gminnych  użytkownicy dróg uzyskać będą mogli: 1)  pod nr telefonu: (15) 8755132 w dni powszednie w godz: 8:00  – 15: 30, 2)  pod nr telefonu: 667480 040 w godz: 6:00 – 8:00 oraz 15:30 – 20:00     –  w dni powszednie      –  w...
03
lut

Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2021

Wójt Gminy Chrzanów zaprasza zainteresowane organizacje do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Chrzanów w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrzanów na  rok 2021. DOKUMENTACJA NA BIP w LINKU
03
lut

Od 9 lutego 2021 numer alarmowy 998 zostanie przełączony do CPR

Od 8 lutego 2021 r. w województwie lubelskim rozpocznie się pilotażowe przejęcie obsługi numeru alarmowego 998 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie. Proces ten będzie trwał 6 dni i zakończy się 15 lutego 2021 r. W wyniku przełączenia i koncentracji numeru alarmowego 998 mieszkaniec w powiecie janowskim wybierając numer...
02
lut

NIE DAJ SIĘ NABRAĆ - APEL POLICJI

W ostatnim czasie na terenie naszego województwa doszło do oszustw metodą „na policjanta”, gdzie starsze osoby straciły nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych przekazując je nieznajomym, pozostawiając w parku pod ławką lub w koszu bądź wyrzucając przez balkon. Policja uczula zatem mieszkańców na oszustów podszywających się pod rzekomych policjantów. Wciąż...
29
sty

V nabór na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych - 2021

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu! Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020....
28
sty

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021

Nabór ogłoszenie 28.01.2020 Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021 Formularz do pobrania NSR   https://spis.gov.pl/  
28
sty

Zasady organizacji dyżurów oraz technologii prac przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2020/2021 na drogach powiatowych

Praca przy zimowym utrzymaniu dróg prowadzona będzie w systemie jedno lub dwu zmianowym w zależności od panujących warunków atmosferycznych i występującej sytuacji na drogach z możliwością wprowadzenia trzeciej zmiany przez Dyrektora ZDP w razie uzasadnionej konieczności lub w przypadku utrudnień w ruchu. Przy utrzymujących się ustabilizowanych warunkach atmosferycznych akcja...
25
sty

WAŻNE!!! Dotyczy wymiany glikolu w kolektorach słonecznych zamontowanych w 2015 roku

W związku z oświadczeniem wykonawcy FlexiPowerGroup, o zakończeniu gwarancyjnej wymiany glikolu po 5 latach użytkowania instalacji solarnych (solarach) zamontowanych w 2015 roku, uprzejmie prosimy o zgłaszanie instalacji, w których glikol nie został wymieniony. Zgłoszenia będą przyjmowane  w Urzędzie Gminy Chrzanów telefoniczne pod numerem 15 8755132 lub e-mailowo: planowanie@chrzanowgmina.pl W wiadomości email proszę o podawanie adresu i numeru...
22
sty

Powstanie Styczniowe – historia daleka i bliska

W roku 2021 mija 158 rocznica wybuchu powstania styczniowego. Powstanie 1863-1864 było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Do walki wciągnęło wszystkie warstwy społeczeństwa, odcisnęło się silnie na ówczesnych stosunkach międzynarodowych, a wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój...
20
sty

Przebudowa drogi gminnej nr 108807L w miejscowości Chrzanów Czwarty od km 0+065 do km 1+055

Gmina Chrzanów w 2020 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 108807L w miejscowości Chrzanów Czwarty od km 0+065 do km 1+055. Zgodnie z umową wartość dofinansowania wyniosła 1 215 976,00 zł. W wyznaczonym terminie oferty złożyło sześć firm zainteresowany realizacją...
20
sty

„Platforma Żywnościowa” 2021

Krajowy Ośrodek Wparcia Rolnictwa uprzejmie informuje, że na Giełdowym Rynku Rolnym utworzonym w ramach projektu „Platforma Żywnościowa”, prowadzonym przez Towarową Giełdą Energii S.A. w Warszawie, został wprowadzony do obrotu kolejny produkt tj. kukurydza w klasie jakościowej A. Obrót tego produktu będzie prowadzony, podobnie jak pszenicą i żytem, w formule...
19
sty

Informacja o okresach składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) i terminach ich rozpatrzenia - 2021

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie informuje, że  wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2021/2022  można składać: – od 01 lutego 2021 roku drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), – od 01 kwietnia 2021 roku w formie...
19
sty

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY CHRZANÓW - ZIMA 2021

W związku z okresem zimowym i związanymi z nim trudnymi warunkami pogodowymi zwracamy się z apelem do mieszkańców Gminy Chrzanów o zwrócenie uwagi na sytuację osób wymagających pomocy, szczególnie starszych, samotnych, niepełnosprawnych, przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu w celu uniknięcia negatywnych skutków zimy. Wczesna reakcja na potrzeby drugiego...
18
sty

Zwrot podatku akcyzowego luty 2021

Uprzejmie informujemy o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystany do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła powinien: w terminie od 1 luty 2021 r. do 1...
18
sty

Ogłoszenie o konkursie nr 5/2021

dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021 link do informacji o konkursie: http://lubelskie.ksow.pl/mias Formularz dla Partnerów KSOW: http://lubelskie.ksow.pl/konkursy Z poważaniem Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
18
sty

Narodowy Program Szczepień

Informujemy mieszkańców, iż w związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień od 15 stycznia 2021 r. do 21 stycznia 2021 r. rusza rejestracja na szczepienia dla seniorów, którzy skończyli 80 lat,  Osoby, które skończyły 70 lat będą mogły rejestrować się na szczepienia od 22 stycznia 2021 r. Osoby, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudności z dotarciem...
22
gru

Życzenia z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2021

Najwyższy Ojciec dotknął w dziele Bożego Narodzenia najbardziej czułych pragnień, odsłonił rodzinność swych uczuć, które z łona Trójcy Świętej nieustannie rodzą światu Miłość. Stefan Kardynał Wyszyński Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2021 prosimy przyjąć najserdeczniejsze życzenia: głębokiego przeżycia tajemnicy betlejemskiego żłóbka, mocnej wiary i nadziei...
15
gru

Przebudowa drogi gminnej nr 108815L w miejscowości Chrzanów Pierwszy

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie i jego pozytywnej ocenie przez komisję wojewódzką Wójt Gminy Chrzanów Marcin Sulowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Wiesławą Król podpisali umowę w sprawie udzielenia w 2020 roku dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 108815L w miejscowości Chrzanów Pierwszy....
15
gru
13
gru

Pieniądze na zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę. Zobacz szczegóły ……
11
gru

Nowoczesny Senior - przewodnik po cyfrowym świecie

W przewodniku pokazujemy wszystkim seniorom, że są w stanie wejść z nami do cyfrowego świata. Znajdziesz w nim wskazówki, jak korzystać z e-maila do komunikacji z bliskimi oraz poznasz popularne strony internetowe i aplikacje. Przewodnik to także najlepsze porady dotyczące obsługi smartfonów. Seniorzy mogą też liczyć na wsparcie w stawianiu pierwszych kroków w...
03
gru

Kondolencje

Księdzu Proboszczowi Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jacka w Chrzanowie Wiesławowi  Łobaza  składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci MAMY Wójt Gminy Chrzanów Marcin Sulowski z pracownikami i Przewodniczący Rady Gminy Chrzanów Mariusz Śmiszek z radnymi. „Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla...
25
lis
25
lis

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 – ŚCIĄGA DLA ROLNIKA

Powszechny Spis Rolny już się rozpoczął. Wrzesień dobiega końca, co oznacza, że część rolników, w ramach obowiązku,zdążyła się już spisać przez Internet. Niektórzy rolnicy spisali się za pośrednictwem infolinii, na której codziennie dyżurują pracownicy urzędów statystycznych. Część osób udała się do swoich Urzędów Gmin, gdzie w obecności przeszkolonego pracownika,...
20
lis

Ofertą szkoleń IT organizowanych przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w ramach projektu: „Ctrl+C – Ctrl+V”

Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń IT organizowanych przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w ramach projektu: „Ctrl+C – Ctrl+V”. W chwili obecnej szkolenia będą w realizowane online. Projekt jest skierowany do osób, które ukończyły 18 rok życia oraz zamieszkują na terenie Polski. Do...
16
lis

,, Aktywna Tablica”

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024  ,, Aktywna Tablica”  Umowa nr 2/AT/2020 zawarta w dniu 18 listopada 2020 roku Wartość zadania: 52 500,00zł. Wartość udzielonego wsparcia: 42 000,00 zł. Wkład własny Gminy to: 10 500,00 zł.   W ramach realizacji...
15
lis

ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO

 Ochotnicza Straż Pożarna w ramach drugiej „Bitwy o wozy” – profrekwencyjnej akcji przed wyborami prezydenckimi otrzymała dofinansowanie na zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego, którego wartość wyniosła 848 700 zł. Finansowanie pochodziło z Głównej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 400 000 zł, NFOŚiGW/WFOŚiGW w kwocie 400 000,00zł, Gmina Chrzanów dofinansowała inwestycję kwotą 48 700...
10
lis

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada będziemy świętować 102. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju, obchody Święta Niepodległości w tym roku będą miały charakter symboliczny. Dla należytego uczczenia święta zachęcamy Mieszkańców do wywieszenia flag. Istnieje również możliwość wzięcia udziału w akcji „Niepodległa do hymnu”, w ramach...
09
lis

Debata historyczna on line pt. „11 listopada – co świętujemy?” już 10 listopada!

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza na debatę historyczną „11 listopada – co świętujemy?”. W wigilię Narodowego Święta Niepodległości, 10 listopada o godzinie 18:00, spotkamy się on-line, by wziąć udział w debacie o historii Narodowego Święta Niepodległości, znaczeniu 11 listopada 1918 roku dla różnych grup społecznych i różnych regionów Polski. Trzech historyków...
09
lis

Program „Wspieraj Seniora” 2020

Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 (Senior rejestruje godzinę zgłoszenia). W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70 rokiem życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości...
06
lis

Zasady pracy KRUS w Janowie Lubelskim - 06.11.2020

Szanowni Państwo, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, ograniczona została liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w Placówce Terenowej KRUS w Janowie Lubelskim. W Placówce Terenowej KRUS może przebywać na raz jedna osoba na jedno...
02
lis

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrzanów Drugi od km 0+007,5 do km 0+220

Po wykonaniu przebudowy drogi powstała nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3m, długości 212,5m i powierzchni ponad 637 m2 Zadanie zostało zakończone i odebrane 4 września 2020 roku oraz dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwotą 40 000,00 zł. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 76 201,10 zł.
02
lis

„Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 2020

Na progu nowego roku szkolnego 2020/2021 Gmina Chrzanów otrzymała kolejny grant w wysokości  54 556,00zł w związku z przystąpieniem do projektu pn. „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej...
02
lis

„Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA): wariant podstawowy – 1 obiekt” Edycja 2018

OSA czyli Otwarte Strefy Aktywności, to program Ministerstwa Sportu i Turystyki dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Polsce. Obiekty te wg założeń to miejsca integracji społecznej, wyposażone w sprzęt niezbędny do rekreacji i odpoczynku, przeznaczone dla różnych grup wiekowych. Ćwiczenia i relaks na świeżym powietrzu to świetna...
30
paź

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Chrzanów

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Chrzanów w plik PDF   WZÓR WNIOSKU W PLIKU PDF
30
paź

UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU

DLA LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA NALEŻĄCYCH DO OSÓB FIZYCZNYCH I WSPÓLNOT GRUNTOWYCH Na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2030 r. województwo Lubelskie dane ewidencyjne aktualne na dzień 25 sierpnia 2020 r. powiat Janowski gmina Chrzanów Nadleśnictwo Janów Lubelski według stanu na dzień 1 października...
26
paź

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Gmina Chrzanów zawiadamia mieszkańców, że w dniu 29 października 2020 roku (czwartek) przeprowadzony będzie odbiór następujących odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony (wyłącznie od samochodów osobowych i busów do wysokości...
21
paź

Dane kontaktowe Rachmistrzów Spisowych - PSR 2020

Identyfikator oraz Numery telefonów Rachmistrzów Gminy Chrzanów Nazwisko Imię Identyfikator Telefon rachmistrza Kod do oddzw.* Król Paweł 0605022/1/00165 571 503 247 3247 Pańczyk Edyta 0605022/1/00568 571 503 251 3251 *Kod do oddzwonienia – jeżeli rolnik zamiast na bezpośredni numer rachmistrza oddzwoniłby na nr 22 666 66 62, to żeby połączyć się z...
14
paź

Walczymy o maszt z flagą dla Gminy Chrzanów „Pod biało-czerwoną”

ODDAJ GŁOS Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców. Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią (szczegóły w regulaminie) liczbę głosów poparcia online za...
12
paź

Zmiany w organizacji pracy w Urzędzie Gminy Chrzanów w okresie stanu epidemii 12.10.2020

ZARZĄDZENIE NR 80/2020 Wójta Gminy Chrzanów z dnia 12 października 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji pracy w Urzędzie Gminy Chrzanów w okresie stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Treść zarządzenia w pliku pdf
12
paź

RACHMISTRZOWIE RUSZAJĄ W TEREN

W związku z komunikatem Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. uprzejmie informuję, iż od 10 października możliwe jest prowadzenie przez rachmistrzów spisowych wywiadów w bezpośrednim kontakcie z gospodarstwem.            
08
paź

QUIZ Z WIEDZY O POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020

Urząd Statystyczny w Lublinie przygotował – Quiz z wiedzy o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Uczniu rozwiąż quiz (test wyboru) umieszczony na Formularzach Google pod adresem: https://forms.gle/nLGL45iJAsbU2Asq5. Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz google do 16 listopada 2020 r. Celem konkursu jest: – rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu statystyki, statystyki publicznej i Powszechnego Spisu...
07
paź

NUMERY TELEFONÓW RACHMISTRZÓW – SPIS ROLNY 2020

Informacja o numerach telefonów, jakie wyświetlają się rolnikom, kiedy dzwonią do nich rachmistrze. Numer 22 666 66 62 wyświetla się, kiedy dzwonią rachmistrze z gminy. Numery 22 279 99 99 oraz 572 33x xxx wyświetlają się, kiedy dzwonią rachmistrze z urzędu statystycznego.
02
paź

LOTERIA POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020

Szanowni Państwo Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy dokonali samospisu  w aplikacji spisowej mogą wziąć udział w LOTERII POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020, która trwa od 1 października do 23 listopada 2020 r. Szczegółowe informacje oraz regulamin loterii dostępne są na stronie internetowej:  www.loteria.spisrolny.gov.pl. Została również uruchomiona Infolinia, która obsługuje przedsięwzięcie pod numerem telefonicznym 22 122 18 11. Dla uczestników loterii przewidziano nagrody...
29
wrz

Uchwała „antysmogowa” – możliwość składania uwag i wniosków

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubelskiego uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do opiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, informuję o możliwości wnoszenia uwag i wniosków do projektu przedmiotowej uchwały. Projekt uchwały zakłada m.in. zakaz stosowania w instalacjach o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW,...
28
wrz

Spiszmy się śpiewająco!!!

Premierowy teledysk „Spiszmy się” PSR 2020 w wykonaniu kabaretu Ciach i Jurki. #LiczySięRolnictwo #SpiszmySięJakNaRolnikówPrzystało #PSR2020 #SpisRolny #samospis    
25
wrz

UPRAWA MAKU I KONOPI WŁÓKNISTYCH w 2021 r.

Proszę o zgłaszanie zamiaru prowadzenia upraw maku i konopi włóknistych na terenie gminy Chrzanów w 2021r. Zgłoszenia należy składać do Urzędu Gminy w Chrzanowie w terminie do 14 października 2020 roku.  UWAGA! Zgłoszenie zamiaru nie jest jednoznaczne z uzyskaniem decyzji zezwalającej na uprawę w/w roślin. Jednak nie zgłoszenie powierzchni uprawy...
18
wrz

Informacja Gminnego Biura Spisowego w Chrzanowie (GBS)

Gminne Biuro Spisowe w Chrzanowie (GBS) informuje, że od początku września do 30 listopada 2020 r. w całej Polsce odbywa się obowiązkowe badanie statystyczne –  Powszechny Spis Rolny 2020. Powszechny Spis Rolny 2020 jest prowadzony przede wszystkim metodą samospisu internetowego, w którym rolnicy mogą sami spisać się przez Internet, za pomocą specjalnej...
11
wrz

Powszechny Spis Rolny 2020 - informacje

Od początku września do 30 listopada br. trwa w całej Polsce Powszechny Spis Rolny – najważniejsze badanie statystyczne w tym roku. Spisy rolne odbywają się co 10 lat i obejmują wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce. Łącznie spisowi podlega ok.1,5 mln gospodarstw rolnych, z tego w województwie lubelskim ponad 190...
10
wrz

II Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu 2020

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie i Lubelskie Koło Pszczelarzy organizują II Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu, pod  którym honorowy patronat objął Marszałek Województwa Lubelskiego. W/w wydarzenie odbędzie się 20 września br. na Rynku Starego Miasta w Lublinie. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w tym wydarzeniu.
10
wrz

OGÓLNOPOLSKI KONKURS TESTOWY Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM – BEZPIECZNA OBSŁUGA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH.

Przedsięwzięcie dedykowane jest osobom pełnoletnim, podlegającym w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Tematyka Konkursu dotyczy problematyki bezpieczeństwa pracy podczas chowu i hodowli zwierząt.                Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie https://bezpieczeństwo.krus.gov.pl i wypełnić formularz. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość zawierająca...
10
wrz

Weź udział w Lidze NGOs!

Liga NGOs to program edukacyjny dla liderów społeczeństwa obywatelskiego. Tematyka zajęć obejmuje m.in.: fundraising, zarządzanie organizacją PR i komunikacj prawne aspekty NGO wystąpienia publiczne leadership Networking – udział w programie to szansa na poznanie zaangażowanych osób z całej Polski. W trakcie I edycji Ligi uczestnicy nawiązywali między sobą współprace,...
10
wrz

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku z terenu Gminy Chrzanów

Rok 2020 Odpady selektywne i niesegregowane (zmieszane) Miejscowości: Chrzanów Pierwszy, Chrzanów Drugi,  Chrzanów Trzeci, Otrocz data odbioru w następujących terminach: 21.09.2020 19.10.2020 23.11.2020 21.12.2020 Miejscowości: Chrzanów Czwarty, Łada, Malinie, Chrzanów Kolonia, data odbioru w następujących terminach: 28.09.2020 26.10.2020 30.11.2020 28.12.2020 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych: Chrzanów Pierwszy Chrzanów Drugi Chrzanów Trzeci...
07
wrz

Powiatowe Święto Plonów - Chrzanów - 2020

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA GALERII foto: M.Flis
03
wrz

Powiatowe Święto Plonów bez świętowania w plenerze. Dożynkowa msza święta 6. września w Chrzanowie

W tym roku nie będzie tradycyjnych dożynek powiatowych…             Z uwagi na nie dającą za wygraną pandemię i obostrzenia sanitarne, nie ma mowy o dożynkowym świętowaniu w plenerze. I nic dziwnego, bo trudno zachować dystans podczas koncertu czy wspólnej biesiady. Może to i trudne do zaakceptowania, ale w dobie...
02
wrz

Wnioski na ŚWIADCZENIA RODZINNE i FUNDUSZ ALIMENTACYJNY na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (wersja papierowa) w siedzibie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów w dniach i godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku: 7:30...
27
sie

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Stypendium szkolne – pobierz wniosek Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,...
24
sie

Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami

W związku z występowaniem ASF w Polsce na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami: obszar zagrożenia (kolor niebieski na mapie), obszar objęty ograniczeniami (kolor czerwony na mapie), obszar ochronny (kolor żółty na mapie). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r....
24
sie

Stypendia uczniowskie Marszałka Województwa Lubelskiego

W roku szkolnym 2020/2021 Województwo Lubelskie będzie realizowało dwa programy stypendialne dla uczniów, których celem jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych osób, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim. „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021” to program stypendialny skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub...
21
sie

Konkurs fotograficzny- "Polska smakuje"

31 sierpnia 2020 r. upływa termin nadsyłania prac do konkursu fotograficznego „Polska smakuje”, którego celem jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych. Organizatorem konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu na stronie: www.kowr.gov.pl/konkurs
18
sie

Targi EKO-LAS 2020

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w XVII edycji Targów Gospodarski Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska EKO-LAS, która odbędzie się w Szklarni koło Janowa Lubelskiego w dniach 11-13 września 2020 roku. To największe wydarzenie poświęcone branży leśnej w tej części Europy. 100 marek i pokazy maszyn podczas pracy w...
18
sie

Zaproszenie na bezpłatne seminarium pt. "Wsparcie na założenie i rozwój działalności gospodarczej"

Zaproszenie na seminarium Agenda seminarium procedura bezpieczeństwa _Fundacja OIC Poland  
16
sie

DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW

Doposażono place zabaw w miejscowościach: Malinie, Łada i Otrocz. Na doposażenie placów zabaw wydatkowano kwotę 50 000 zł. Środki na ten cel Gmina Chrzanów pozyskała z Województwa Lubelskiego w ramach przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego konkursu pod nazwą „Aktywna lubelska wieś”, mającego na celu wsparcie i aktywizację mieszkańców województwa...
12
sie

100 rocznica Bitwy Warszawskiej zwanej "Cudem nad Wisłą"

W dniach 13–15 sierpnia 1920 roku Wojsko Polskie stoczyło jedną z największych  i zarazem najważniejszych bitew w historii swojego oręża. Było to jednocześnie decydujące starcie w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 r. Dzięki cudownej interwencji Matki Bożej, która pojawiła się na niebie 15 sierpnia 1920 r. z połamanymi strzałami w rękach....
11
sie

Zgłaszanie kandydatów do „Nagrody Trzeciego Sektora” ogłoszonego przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

Szanowni Państwo, zapraszamy do zgłaszania kandydatów do „Nagrody Trzeciego Sektora” ogłoszonego przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Nagrodę można otrzymać w pięciu kategoriach: – Kategoria I: Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2019. – Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w...
11
sie

Gminy Chrzanów i Dzwola znajdują się w obszarze zagrożonym ASF. (strefa niebieska) 11 sierpnia 2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim informuje, że w dniu dzisiejszym opublikowana została DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/1185 z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. Zgodnie z powyższym gminy Chrzanów i Dzwola znajdują się w obszarze zagrożonym ASF. (strefa niebieska) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1185&from=PL