Przydatność wody w miejscowości Otrocz – stan na 06.12.2018