Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Chrzanów w dniu 14 grudnia 2018 r.

11
gru

Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 14 grudnia  2018 r.  
 o
godz. 900  tj. piątek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Chrzanów
odbędzie się  III sesja Rady Gminy Chrzanów VIII kadencji.

Porządek sesji będzie następujący:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad,
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
  3. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego,
  4. Wolne wnioski i zapytania radnych,
  5. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy – Mariusz Śmiszek