Odbudowa drogi gminnej nr 108844L Chrzanów Pierwszy

13
gru

W dniu 12 grudnia 2018 roku nastąpił odbiór odcinka drogi gminnej o długości 990 m. Łączna wartość inwestycji wyniosła 731 850 zł. Odcinek  zrealizowano przy udziale gminy Chrzanów w kwocie 146 370 zł oraz dzięki dofinansowaniu Ministra Spraw Wewnętrznych w kwocie 585 480 zł. Droga została zrealizowana w technologi betonu cementowego o grubości nawierzchni 18 cm na podbudowie z kruszywa łamanego.

odbiordchp121218