IV sesja Rady Gminy Chrzanów VIII kadencji

20
gru

ZAWIADOMIENIE

Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 28 grudnia  2018 r.   o godz. 900 tj. piątek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Chrzanów odbędzie się  IV sesja Rady Gminy Chrzanów VIII kadencji.

 Porządek sesji będzie następujący:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad,
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi janowskiemu,
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok,
  5. Zmiany w budżecie gminy na 2018 rok,
  6. Podjecie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/51/08 z 26.06.2008 roku,
  8. Wolne wnioski i zapytania radnych,

Zamknięcie obrad sesji.