Komunikat KOWR w Lublinie dotyczący nowelizacji ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych