Archives - wrzesień 2019

30
wrz

Informacja Urzędnika Wyborczego o zwołaniu pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informuję, że na podstawie postanowienia nr 77/2019 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 23 września 2019 roku pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 76/2019 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 23 września 2019 roku odbędzie się dnia 03 października 2019 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Chrzanów. Program… Continue Reading Informacja Urzędnika Wyborczego o zwołaniu pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

23
wrz

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w dniu 27 września 2019

Gmina Chrzanów zawiadamia mieszkańców, że w dniu 27 września 2019 roku (piątek) przeprowadzony będzie odbiór następujących odpadów: przeterminowane leki, chemikalia (z wyjątkiem odpadów z gospodarstw rolnych), odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny), zużyte opony (wyłącznie od samochodów osobowych i busów do… Continue Reading Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w dniu 27 września 2019

19
wrz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” 20 września 2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” Serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Leśny Krąg” w związku z ogłoszonymi naborami wniosków dla przedsięwzięć: INWESTYCJE: 1.1 Budowa lub przebudowa ciągów pieszych lub ścieżek rowerowych lub szlaków turystycznych 1.2 Rozwój… Continue Reading Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” 20 września 2019

16
wrz

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 16 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Chrzanów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w… Continue Reading INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 16 września 2019 r.

11
wrz

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wrzesień 2019 r.

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. na operacje zgodne z zakresem tematycznym poniższych przedsięwzięć: Ogłoszenie nr 1/2019 – 1.1.1… Continue Reading Wnioski o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wrzesień 2019 r.

11
wrz

VIII sesja Rady Gminy Chrzanów w dniu 16 września 2019 r.

ZAWIADOMIENIE Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 16 września  2019 r.   o godz. 800 tj. poniedziałek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Chrzanów odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Chrzanów.  Porządek sesji będzie następujący: Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku obrad; Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji; Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy… Continue Reading VIII sesja Rady Gminy Chrzanów w dniu 16 września 2019 r.

4
wrz

ASF – strefa „czerwona” – komunikat z 3 września 2019 roku

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim informuje, że zgodnie  z decyzją wykonawczą komisji (UE) 2019/1385 z dnia 3 września 2019 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich obszar gmin: Chrzanów i Dzwola został włączony do obszaru objętego… Continue Reading ASF – strefa „czerwona” – komunikat z 3 września 2019 roku

3
wrz

Tydzień Przedsiębiorcy – Janów Lubelski – 23 -27 września 2019 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje Tydzień Przedsiębiorcy. Przedsięwzięcie jest skierowane do: przedsiębiorców, osób planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej klientów, którzy chcą dowiedzieć się więcej o obowiązujących przepisach i zasadach dotyczących obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz rozliczania składek pobieranych przez ZUS. Cel wydarzenia: umożliwienie przedsiębiorcom uzyskania w jednym miejscu wszelkich informacji, którymi są zainteresowani, zarówno z zakresu zadań… Continue Reading Tydzień Przedsiębiorcy – Janów Lubelski – 23 -27 września 2019 r.

3
wrz

Zaproszenie na Dożynki Wojewódzkie Radawiec 2019

2
wrz

JESIENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE 2019

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII JESIENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE Informuję, że w dniach od 20 do 25 września 2019 r.* na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 – 30 dawek na 1 km² • Zrzuty obejmą kompleksy leśne,… Continue Reading JESIENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE 2019