Archives - październik 2019

31
paź

Pomoc dla rolników prowadzących chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń i planujących realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń.

Poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof . Nabór wniosków w terminie od dnia 28 października 2019 r. do 22 listopada 2019 r. wrzesień 27, 2019 Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie… Continue Reading Pomoc dla rolników prowadzących chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń i planujących realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń.

30
paź

Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Chrzanów z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych rocznego programu współpracy Gminy Chrzanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020r. LINK DO BIPU

28
paź

UPRAWA KONOPI PRZEMYSŁOWYCH POLSKICH 2019-2020

POLSKICH ODMIAN ZAKUP 100% PLONU NASION Zapraszamy do współpracy rolników zainteresowanych uprawą polskich odmian konopi przemysłowych. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, podmiot podległy Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest największym producentem materiału nasiennego polskich, wyhodowanych w Instytucie odmian. W ramach umów kontraktacji w roku 2020 zapewniamy rolnikom profesjonalne wsparcie i korzystne warunki współpracy: Uprawa… Continue Reading UPRAWA KONOPI PRZEMYSŁOWYCH POLSKICH 2019-2020

28
paź

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie.

21
paź

Jubileusz 50-lecia i 40-lecia małżeństwa w Chrzanowie październik 2019

W minioną niedzielę 20 października br. pary z 50-letnim i 40-letnim stażem małżeńskim w Gminie Chrzanów wspólnie z władzami samorządowymi świętowały swoje jubileusze. Uroczystości te rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Chrzanowie mszą celebrowaną przez księdza Proboszcza. Tradycyjnie, podczas nabożeństwa odbyło się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Po Mszy Świętej jubilaci wraz z władzami gminy udali się do remizy OSP w Chrzanowie, gdzie odbyła… Continue Reading Jubileusz 50-lecia i 40-lecia małżeństwa w Chrzanowie październik 2019

7
paź

sesję nadzwyczajną Rady Gminy Chrzanów na dzień 09 października 2019 roku

Chrzanów, dnia 07.10.2019 r. Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 506)  oraz § 19 Uchwały nr II/6/18 Rady Gminy Chrzanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chrzanów (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego, poz. 6253)… Continue Reading sesję nadzwyczajną Rady Gminy Chrzanów na dzień 09 października 2019 roku