Archives - listopad 2019

23
lis

„Kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Łada” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

W dniu 25 października 2019 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Lubelskiego w Lublinie Wójt Gminy Chrzanów Marcin Sulowski podpisał  umowę o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Łada”. Dzięki pozytywnej ocenie złożonego wniosku, gmina Chrzanów otrzymała wsparcie na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ładzie.… Continue Reading „Kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Łada” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

22
lis

Środki finansowe z Unii Europejskiej dla Gminy Chrzanów na termomodernizację szkoły w Ładzie!

W dniu 25 października 2019 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Lubelskiego w Lublinie Wójt Gminy Chrzanów Marcin Sulowski podpisał  umowę o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Łada”. Dzięki pozytywnej ocenie złożonego wniosku, gmina Chrzanów otrzymała wsparcie na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ładzie.… Continue Reading Środki finansowe z Unii Europejskiej dla Gminy Chrzanów na termomodernizację szkoły w Ładzie!

20
lis

INFORMACJA o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Otrocz. 2019.11.20.

Z raportu badań wody wykonanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Janowie Lubelskim w dniu 12.11.2019r.  na zlecenie Gminy Chrzanów wynika, iż woda z wodociągu  zbiorowego zaopatrzenia Otrocz, spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Sporz. Insp. ds. roln.

13
lis

Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Gminie Chrzanów

PLIK INFORMACYJNY PDF

12
lis

Spotkanie – program konopny – 27.11.2019

4
lis

OBOWIĄZEK SZCZEPIENIA PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że każdy posiadacz psa ma obowiązek poddawać to zwierzę corocznym szczepieniom przeciwko wściekliźnie. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają wszystkie psy na obszarze całego kraju. Osoby, które uchylają się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, podlegają karze grzywny i mogą zostać ukarane mandatem karnym w… Continue Reading OBOWIĄZEK SZCZEPIENIA PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE