Obszary objęte ograniczeniami w związku z ASF na 12.12.2019

12
gru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim informuje, że zgodnie  z decyzją wykonawczą komisji (UE) 2019/2114 z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich obszar gmin: Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce został włączony do obszaru objętego ograniczeniami (strefa „czerwona”).  Gminy Batorz i Potok Wielki nadal znajdują się w obszarze ochronnym.

 

Edyta Nowak

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

w Janowie Lubelskim