Zwrot podatku akcyzowego styczeń 2020

30
sty

Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystany do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła powinien:

  • W terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Chrzanów wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oraz w przypadku posiadania bydła informację z ARiMR o liczbie DJP bydła w gospodarce.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

od  1 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r.