Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej 20 luty 2020r.