WAŻNE INFORMACJE O PRACY URZĘDU GMINY CHRZANÓW

12
mar

W całym Kraju została podjęta decyzja o zawieszeniu  zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. Wcześniej wydany został zakaz organizacji imprez masowych. Działania te mają na celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa i innych wirusów. Wszyscy, w jak największym stopniu powinniśmy wziąć odpowiedzialność za ochronę naszego zdrowia.

Apeluję, więc o potraktowanie najbliższych dwóch tygodni jako szczególnego okresu, w którym należy ograniczyć do możliwego minimum kontakty z innymi osobami. Powinniśmy unikać pobytu w miejscach, gdzie przebywa dużo osób, w miarę możliwości przełożyć na późniejszy okres spotkania i wyjazdy, starać się jak najwięcej spraw załatwiać telefonicznie lub przez Internet. Jednocześnie, ważne jest dbanie o codzienną higienę. Częste mycie rąk i nie podawanie sobie rąk przy powitaniu są istotnym tego aspektem.

Proszę  mieszkańców gminy i innych klientów, aby w dniach od 12 do 25 marca 2020 r. ograniczyli wizyty w Urzędzie Gminy Chrzanów i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Większość spraw można załatwić telefonicznie lub przez Internet.

Zachęcam do kontaktu telefonicznego i mailowego.

   Urząd Gminy  tel. 15 8755132                             gmina@chrzanow.eurzad.eu

   Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 15 8755539           poczta@gopschrzanow.pl

Przed wizytą w urzędzie proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem lub poszczególnymi pracownikami oraz korzystanie m.in. z poczty elektronicznej e-mail (adresy stanowisk), z platformy e-PUAP, czy Empatia.

Czynności płatniczych można dokonywać również poprzez bankowość elektroniczną.

Nr rachunku głównego  Gminy Chrzanów:  64 9410 1010 2002 2000 0156 0001

Wpłaty podatku,  należności za zużycie wody, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać  na rachunek bankowy podany w nakazie płatniczym, fakturze za zużycie wody lub blankiecie wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Bieżące informacje dotyczące koronawirusa znaleźć można na stronach:

◦   www.gov.pl/web/koronawirus

◦   www.gis.gov.pl

Wójt Gminy

/-/ Marcin Sulowski